Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      Hòa Bình

Bạch Ngọc


 

Nơi nào đang có hòa bình

 Thì xin trân trọng giữ gìn đừng quên

Hòa bình có tuổi có tên

Bao người nằm xuống đứng lên vẫy vùng

Núi non bao vị anh hùng

Ði không trở lại tận cùng biển khơi

Mỗi người ngã xuống một nơi

Gia đình đau khổ lệ rơi chất chồng

Thương ai bỏ xác cánh đồng

Hay là biển cả bềnh bồng đại dương

Trong rừng cây cỏ vấn vương

Người đi kẻ ở âm dương xa rời

Hòa bình hạnh phúc tuyệt vời

Xin đừng để mất bầu trời tối tăm

Mong rằng ở cõi xa xăm

Anh hùng lịch sử ngàn năm rạng ngời

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/hoabinh.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-10-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang