Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tự nhắn nhủ

Cư sĩ Thoại Hoa


Bài thứ nhất, tôi xin ghi nhớ,

Việc thị phi xin chớ móc moi,

Bao nhiêu công chuyện người ngoài,

Xin đừng gánh vác cho đời nặng thêm.

 

Bài thứ hai, học niềm tha thứ,

Gặp chuyện gì vô cớ ai làm,

Khiến mình sân hận, bất kham,

Phải lo giải toả, cho an tâm thần.

 

Bài thứ ba, là phần diệt ngã,

Mọi buộc ràng xin chớ trói thân,

Tiền tài, tình ái, lợi danh,

Hãy lo buông xả, thiện thành tại tâm.

 

Đã quy y, mang thân phật tử,

Thì phải lo giáo lý Phật Đà,

Khoác lên chiếc áo cà sa,

Chữ ta phải bỏ, chữ tha duy trì.

 

Nhìn ngẫm lại những gì còn mất,

Bỏ mọi niềm u uất điêu linh,

Giữ cho an lạc tâm tình,

 Theo Tứ Diệu Đế, chân kinh đã bày.

 

 


Vào mạng: 06-07-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang