Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

THÁP BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG

Thích Long Vân


 

Bồ đề Tháp

đứng

lặng thinh

Vang câu Kinh

tụng

giữa bình minh sang

Buồn, thương, giận, ghét

chẳng mang

Vui cùng

gió lộng

trăng ngàn,

nắng xuân…!

 

                          Bodhgaya 16/08/07

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/thapbodedaotrang.htm 

 

 

 


Vào mạng: 08-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang