Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Cảnh Trung Quốc bên bờ hồ

Thoại Hoa


 • Trời êm nước biếc một vùng,

  Rừng cây in bóng điệp trùng soi gương.

  Long lanh còn đọng chút sương,

  Trên cành hoa lá thoảng hương dịu dàng.

  Dẫy đình xa hiện khang trang,

  Sương lam êm ả bao quanh khu vườn.

  Gió mai đượm khói trầm hương,

  Chuông chùa xa vẳng vấn vương cõi trần.

   


  Vào mạng: 1-1-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang