Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Vui xuân an lạc
Cư sĩ Thoại Hoa
 

 

  

Đông qua xuân đến, ngóng trông,

Niềm vui an lạc, một lòng thắm tươi.

Mai, đào đua nở khắp nơi,

Người người phấn khởi, trên môi nụ cười,

Bánh chưng, bánh tét trong nồi,

Chăm nom củi lửa, đã sôi từ chiều.

Bàn thờ mứt trái đặt nhiều,

Nhà nhà lo dựng cây nêu vườn ngoài.

Nắng vàng rực rở cành tươi,

Hoa mai khoe nhụy đưa “may” vào nhà.

Bỏ quên chuyện cũ năm qua,

Cháu con mừng tuổi, ông bà nhận ơn,

Khấn cầu Di Lặc tình thương,

Khương ninh phúc thọ, mọi đường ấm no.

Mọi người hết khổ buồn lo,

Giữ lòng thanh tịnh để cho tâm thiền.

                        

           

http://www.buddhismtoday.com/viet/xuan/vuixuananlac.htm

 


Vào mạng: 01-02-2008

Trở về mục "Xuân"

Đầu trang