Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Hoa bọt nước

Cư sĩ Thoại Hoa

 •  

  Mây trôi, trời lặng, biển hiền hòa,

  Lung linh sóng gợn như rừng hoa,

  Lăn tăn ánh nước theo làn gió,

  Bọt trắng trong ngần, ngọn sóng xa.

   

  Thức tỉnh, sống trong tâm chánh giới,

  Cho dù đời mặn, ngọt, đắng, cay,

  Quá khứ đã đi, mai chưa tới,

  Hạnh phúc nằm trong giây phút này!

   

  Cảnh đời chỉ là hoa bọt nước,

  Diệt sanh, sanh diệt, mãi điệp trùng,

  Sống tỉnh thức, đừng ngồi mơ ước,

  Vay, trả, luân hồi, cõi sắc không !

   

  Đến, đi, tan, hợp, đời là thế,

  Mộng mơ chi tới cảnh Bồng Lai,

  Chớ dính mắc, trăm lo, ngàn kế,

  Lắng nghe lời dạy của Như Lai.

   


  Vào mạng: 1-4-2008

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang