Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tâm Xuân
Cư sĩ Thoại Hoa

 • Một nụ mai trắng tỏa nhẹ hương,

  Lấp lánh, còn đọng tuyết tinh sương.

  Xuân về khoe sắc trên cành thắm,

  Vạn vật chuyển mình khắp bốn phương.

   

  Áng mây lờ lửng giữa thiên thanh,

  Chim kêu ríu rít trên đầu cành,

  Xuân đến, Xuân đi, Xuân thời tiết,

  Xuân ở trong lòng mãi Xuân xanh.

   

  Ranh giới đọa lạc hay giải thoát,

  Cách nhau trong đường tơ kẻ tóc,

  Tín, Nguyện, Hành phải lo chuyên tập,
  Viên mãn công phu, Xuân ngộ giác.

   


  Vào mạng: 1-4-2008

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang