Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
 • Thiền
  Cư sĩ Thoại Hoa

 • Mỗi khi ta toạ thiền.

  Lưng thẳng như ván lim,

  Hai chân ngồi kiết già,

  Hai tay đều buông xả,

  Mười ngón tay chạm êm,

  Ta điều hoà hơi thở.

   

  Thở vào ta biết ơn,

  Không khí của đất trời.

  Thở ra ta mỉm cười,

  Muộn phiền ta đưa ra,

  Biến vào cảnh vật ngoài,

  Ta điều hoà thân tâm.

   

  Vọng tưởng đến rồi đi,

  Đừng đem vào cột chặt,

  Từ từ sẽ biến tan,

  Vui tự tại an lạc,

  Hôm nay ngày bình an,

  Ta vững niệm chân tâm.

   

  Mỗi khi ta bước đi,

  Kinh hành chân vững chắc.

  A Di bước chân trái,

  Đà Phật bước chân mặt.

  Chánh niệm trong thân ta.

  Cực Lạc là bây giờ.

   


  Vào mạng: 1-5-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang