Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Lời chúc đầu năm người cao tuổi

 Cư sĩ Thoại Hoa


 • Tiếng lòng trao đến bạn đường,

  Hãy cho nhau những mến thương dịu dàng.

  Thảnh thơi vui sống trần gian,

  Cho tâm giải thoát, an khang, cát tường.

  Đã cùng vạn dặm đời trường,

  Sánh vai cho hết quãng đường còn đi.

   


  Vào mạng: 1-2-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang