Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Ghi ân Cố Hoà Thượng Huyền Vi

Thoại Hoa


 •  Đất mềm ấn sâu,

  Dấu chân của Người,

  Để lại về sau,

  Chiêm ngưỡng đời đời.

   

  Tiếng Thầy rộn rã,

  Như chuông đồng vang,

  Ban lời Pháp nhã,

  Đệ tử hàng ngàn.

   

  Nhìn di ảnh Thầy,

  Khói lên cao vút,

  Hình bóng đâu đây,

  Trầm hương nghi ngút.

   

  Nhớ mãi trong tâm,

  Những lời nhắn nhủ,

  “Này con, chớ quên...”

  Lời vàng Sư phụ !

   

  Nay Thầy quy Tây,

  Ân sâu nghĩa nặng,

  Quỳ dưới chân đài,

  Nguyện cầu trầm lặng !

   


  Vào mạng: 1-4-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang