Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Bão Lụt

Thoại Hoa


 • Bão tố bỗng nổi lên cuốn mất,

  Cả muôn loài, trời đất nát tan.

  Sát na vang tiếng tóc tang,

  Điêu linh một cõi, tiêu tàn tha ma.

   

  Này cháu nhỏ theo cha lìa cõi,

  Nọ em kia một nỗi thân côi,

  Vợ chồng phân tán chia đôi,

  Vong hồn uẩn tử, bồi hồi oán thương.

   

  Bao xác chết bập bềnh trôi nổi,

  Xót thương người, ruột phổi quặn đau,

  Người đi kẻ lại tựa nhau,

  Còn đâu nước mắt mà gào xót thương.

   

  Muốn la hét, nhưng lời tắt nghẹn,

  Thôi kiếp này, đành hẹn kiếp sau,

  Cắn môi lại rớm máu đau,

  Chạnh lòng tê tái, u sầu thê lương.

   

  Xin Quán Âm phóng quang ngũ sắc,

  Bắc cầu vòng đưa thoát cõi âm,

  Niệm cầu khấn nguyện âm thầm,

  Nhắn người còn lại, ân cần chăm tu.

   


  Vào mạng: 2-11-2006

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang