Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
 • Gửi lời về nói xóm trên,

  Bao năm xa cách chẳng quên dân làng.

  Quê tôi có những cô nàng,

  Siêng năng, chất phác, dịu dàng, dễ thương.

  Sáng thì cấy mạ đào mương,

  Chiều về cơm nước, tất tươm việc nhà.

  Lời ăn tiếng nói thật thà,

  Kính trên, nhường dưới, nết na, hiền lành.

  Công dung ngôn hạnh phận mình,

  Mẹ cha phụng dưỡng, tận tình chăm chiu,

  Việc chùa cũng gắng ít nhiều,

  Vu Lan, Phật Đản, sáng chiều hương đăng.

  Nương nhờ Phật Pháp Hồng Ân,

  Thân tâm rèn luyện, chuyên cần tiến tu.

   


  Vào mạng: 1-3-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang