Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Một giấc mơ kỳ lạ
Cư sĩ Thoại Hoa

 

Đêm đó, tôi có một giấc mơ kỳ lạ. Tỉnh giấc, tôi còn bàng hoàng ngơ ngác.

Trong giấc mơ, tôi thấy có một đoàn tu sĩ Việt Nam đi khất thực, theo truyền thống bên Nguyên Thủy. Đi đầu là một vị Hoà Thượng cao tuổi, theo sau là bốn tu sĩ còn trẻ. Năm vị đi vào một khu chợ búa tấp nập, vị Hoà Thượng cầm trong tay một máy vi âm, lên tiếng kêu gọi: “Bố thí, bố thí, một tấc già lam, xây ngôi bảo tự !”, tiếp theo lại nói tiếng Pháp: “Générosité, générosité, une offrande pour la construction d’une pagode !”. Tôi bừng tỉnh, không hiểu giấc mộng này muốn cấp báo điều gì.

Tôi tự hỏi : “Hay là Chư Phật Bồ Tát chỉ điềm cúng dường nơi nào đang xây ngôi chùa dở dang, bị tài chánh cấp bách?”

Tôi thấy giấc mơ nầy kỳ lạ, trong lòng cũng lo sợ, nên viết một bài, muốn chia xẻ cùng quý Thầy, Sư Cô và các quý độc giả. Bài viết chưa gửi thì một tuần lể sau, tôi nhận được hung tin: ngôi chùa Thiện Minh ở tỉnh Lyon, cách chỗ tôi ở 2 tiếng xe lửa tốc hành, bị hoả hoạn. Tin như một làn điện chạy vào người tôi. Bấy giờ tôi mới hiểu giấc mơ kia như muốn báo cho tôi biết hung tin này. Tôi ngồi thừ người ra một hồi mới tỉnh lên được.

Tôi nhớ, rỏ như  hôm qua, một kỷ niệm đã qua gần 17 năm trước. Đó  là  bốn ngày Đại Lễ Khánh Thành Chùa Thiện Minh, Đại Lễ Phật Đãn 2534 và Đại Giới Đàn Liễu Quán Âu Châu lần thứ nhất, trong những ngày 4, 5, 6 và 7 tháng 05 năm 1990, do Thượng Toạ Thích Tánh Thiệt (nay là Hoà Thượng Tánh Thiệt), chủ tọa. Ba ngày trước Đại Lễ, Thượng Tọa gọi tôi giúp một vài công việc cho buổi lễ. Nhân dịp nầy Thượng Tọa hỏi tôi:

“Kỳ này về đây, Thoại Hoa thọ giới gì đây ?”.Tôi kính cẩn trả lời:

“Kỳ này bất ngờ con được Thầy gọi con về đây, chứ con không có dự định trước.” Thầy mỉm cười:

“Để Thầy cho phép con thọ Bồ Tát Giới Tại Gia !”. Nhờ tôi đã trường chay bốn năm rồi, nên không phạm giới khi được thọ lễ này. Tôi thành tâm tạ ơn Phật đã xếp đặt trước tất cã những bước đi của tôi.

Ngày hôm nay tôi còn nghe văng vẳng bên tai bài diễn văn của Thượng Toạ Tánh Thiệt, có câu như thế này:

“Xây dựng một ngôi chùa gặp nhiều khó khăn, nhưng điều khó hơn là làm thế nào để duy trì, phát triển Phật Giáo lâu dài, đào tạo người thừa kế để truyền thừa Phật Pháp cho mai hậu.”

Được tin chùa đã cháy thành tro bụi, tôi biết Thầy và các Phật Tử còn phải qua nhiều thử thách.       

http://www.buddhismtoday.com/viet/truyen/giacmo_kyla.htm

 


Vào mạng: 1-3-2007

Trở về mục "Truyện Phật giáo"

Đầu trang