Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tưởng nhớ đến Thầy
(Nhân ngày lễ Đại Tường Hoà Thượng Huyền Vi)
Thoại Hoa

 • Nay Thầy thanh tịnh ra đi,

  Bao nhiêu hoài niệm con ghi suốt đời,

  Nghẹn ngào không thốt nên lời,

  Vì sao tránh khỏi bồi hồi tiếc thương.

  Cố ngăn giọt lệ trên gương,

  Biết rằng cuộc sống vô thường ở đây.

  Công trình sáng lạng của Thầy,

  Để cho hậu thế học bài tu thân.

   Nguy nga một ngọn Linh Sơn,

  Trời cao mây trắng, sáng trong vô vàn,

  Trầm trầm vọng mõ đạo tràng,

  Thả về thế giới mênh mang vô hình.

  Năm mươi chùa thật an bình,

  Thầy đà đào tạo, công trình gian nan

  Để cho Phật tử thế gian,

  Cùng nhau theo gót siêng năng trau giồi.

  Cung nghinh đưa tiễn bồi hồi,

  Chúc mừng Sư Phụ lên ngồi toà sen,

  Khói trầm toả quyện lục bình,

  Qua làn hương dịu bóng hình đâu đây.

   


  Vào mạng: 1-3-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang