Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Cuối đời như chiếc lá vào thu
Cư sĩ Thoại Hoa

 

 

Gió lùa hiu hắt buổi thu sang,

Cây khô úa lá nắng nhuộm vàng.

Thoáng chiếc lá rơi về lận đận,

U buồn che ánh giọt sương tan.

 

Bịn rịn mà chi chuyện tử sanh,

Có phải ra đi chẳng nở đành ?

Lá ơi hãy về như cánh bướm,

Buông mình nhẹ xuống thảm cỏ xanh !

 

Cuối đời như chiếc lá vào thu,

Sao có kẻ đi trong âm u,

Bấn loạn, khổ đau và hối tiếc,

Có người lại được bước êm ru ?

 

Khi ta lên thuyền để sang sông,

Hãy đi thanh thản, nhẹ trong lòng.

Nơi đây ta chỉ là lữ khách,

Có chi mà lo sợ phải không ?

 

Tinh tấn tu, đem đạo vào đời,

Hiểu rằng cuộc sống có đầy vơi.

Giác ngộ theo con đường giải thoát,

An nhiên thư thái một kiếp người !

 

 


Vào mạng: 03-11-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang