Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Lắng nghe

Thoại Hoa


 • Im,

  Lắng nghe,

  Từ không gian,

  Chìm trong u tịch.

  Cây cổ thụ duỗi mình,

  Cỏ hoa xanh tươi nẩy nở.

  Chim hót líu lo trên đầu cành.

  Suối mát chảy róc rách từ đồi núi.

  Chuông chùa đâu vọng lại mông mênh

  Hít vào thở ra không khí đất trời trong sạch.

  Nhắm đôi mắt lại, ta vui từng giây phút an lành.

  ######

  Nam mô

  Đại    từ

  Đại    bi

  Cứu khổ

  Cứu nạn

  QuánThế

  ÂmBồTát

   


  Vào mạng: 1-4-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang