Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
 • Bảy Bước đi Phật Đản sanh
  Cư sĩ Thoại Hoa

 • Tháng tư âm lịch tưng bừng,

  Vườn Lâm-Tỳ-Ni đón mừng Đản Sanh.

  Ca-tỳ-la-vệ cửa thành,

  Trên không nhẹ thoảng âm thanh lạ thường.

  Mây trời ngũ sắc cúng dường,

  Hoa đàm bừng nở mười phương, an bình.

  Vòm trời sáng rực bình minh,

  Chim ca, gió nhạc lung linh, tuyệt vời.

  Ba ngàn thế giới sáng ngời,

  Tay chỉ đất, tay chỉ trời, vô ngôn.

  Đất trời ta bậc chí tôn,

  Đản sanh nhẹ gót ôn tồn bước ra.

  Thái tử Ngài Tất Đạt Đa,

  Bảy bước hé nở bảy hoa sen vàng.

  Số bảy tiêu biểu không gian,

  Tiếp nối lại có thời gian đón liền.

  Đông Tây Nam Bắc mọi miền,

  Quá khứ, hiện tại, vị lai, không ngừng.

  Số bảy hoàn hảo biểu trưng,

  Cầu an thất bảo Dược Sư, lập đàn.

  Thát thì cầu siêu thất tuần,

  Số bảy ý nghĩa trọng quan thành hình.

  Tư tưởng theo Hoa Nghiêm kinh,

  Thất đạithất thánh tài,

  Thất chúng, thất Phật gắn ghi, suốt đời.

  Thất thánh quả khắc nhớ lời,

  Ba mươi bảy phẩm trợ đạo, cũng chia,

  Ra làm cho đến bảy khoa,

  Nhân sinh vũ trụ quan qua tầm nhìn.

   


  Vào mạng: 1-5-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang