Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt

Huy hieu cua Dao Phat ngay nay - Dao duc - Tri tue - Thien dinh
Đạo Phật Ngày Nay

ĐĐ. THÍCH PHƯỚC TIẾN

 
 
.. .. .. ..
.....Tấm lòng của Mẹ    Thích Phước Tiến
.....Tâm niệm thọ cúng dường    Thích Phước Tiến
.....Mẹ là Bồ-tát đời con  Thích Phước Tiến
.....Vai trò căn bản của người Phật tử   Thích Phước Tiến
.....Sự Phi Đạo Đức trong Việc Thương Mại Văn Hoá     Thích Phước Tiến
.....Sơ lược sắc thái thiền Trung Hoa      Thích Phước Tiến
.....Hoằng pháp thời đại mới   Thích Phước Tiến
....Vì sao sáng - thời chấn hưng Phật giáo   Thích phước Tiến
....Phật Nữ     (truyện)  Thích Phước Tiến
....Hơn năm ngàn Tăng Ni và Phật tử nginh đón Thiền sư Thích Nhất Hạnh   Thích Phước Tiến
.....Chuyến viếng thăm của thiền sư Thích Nhất Hạnh tại thiền viện Vạn Hạnh    Thích Phước Tiến
.....Nhớ Mẹ    (thơ)  Thích Phước Tiến
.....Cuộc Đời của Mẹ     Thích Phước Tiến
.....Xuân Bính Tuất với hai bộ lịch Đạo Phật Ngày Nay    Thích Phước Tiến
..   Phật quốc ký sự   (sách)  Thích Phước Tiến
....
 .........
.......
......................................Trở về "Mục lục tác giả"
...

PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG
Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân | Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichphuoctien.htm
Cập nhật ngày  01-10-2005