Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Nhớ Mẹ
(Thân tặng những người con mất Mẹ)

Hoa trắng tang thương nhớ mẹ hiền

Người cài trên áo đoá trinh nguyên

Mùa Thu lá rụng sầu nhung nhớ

Nhớ dáng thân yêu của mẹ hiền.

Mẹ hãy cho con dòng lệ chảy

Tỏ lòng thương mẹ, khổ triền miên

Công mẹ sanh thành như đại hải

Bủa khắp trăm sông khắp mọi miền.

 


Vào mạng: 1-8-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang