Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

Ưu đãi cho nhân viên học thiền


Ở tại Thái Lan trong tờ Bangkok post, đăng một bài viết của ký giả Sanizuda theo đó đă đưa ra một số ý  kiến bàn thảo về quyết định của chính quyền. Trước đây thì chính quyền thường cho người đi làm có nhiều ngày nghỉ để đi tu tập ở tại chùa, nhưng mà nhiều người đă sử dụng ngày nghỉ này để đi làm những việc khác thay vì đến chùa tu tập.

Ở tại Thái Lan các công sở và các cơ quan chính quyền thường có một ưu tiên cho những người Nam hay nữ muốn vào chùa xuất gia tu tập, nhất là tham dự các khoá thiền, cho đến bây giờ thì chính phủ đă thay đổi lại chính sách, thay vì cho những người này nghỉ mà không có sự kiểm soát, thì chính quyền lại tổ chức những chương trình tu tập thiền định ở tại các công sở cũng như các công ty, và  những người ở trong một công ty hay là một sở làm của chính phủ có thể đến tham dự các khóa thiền với sự hướng dẫn của các nhŕ Sư, điều này có điều lợi và bất lợi.  Điều lợi là khi nhà Sư được mời đến với một tổ chức hẳn hoi thi` nhiều người có thể tham dự chứ không phải cá nhân ông A bà B, nhưng mà ngược lại thi` những người tham dự khoá như vậy chỉ có thể tham dự khóa thiền, học thiền từ những vị Sư nào mà các cơ sở hay các công ty mời đến. Trong lúc đó thì một số người vẫn mong muốn được hành thiền với những vị Thiền Sư mà họ tin rằng rất có lợi cho sự thực hành của họ.

Nguồn http://www.thiencungyoga.edu.vn/?mod=timhieu&act=view&pid=5&id=13
 


 

http://www.buddhismtoday.com/viet/thien/uudaichonhanvienhocthien.htm

 


Vào mạng: 08-09-2007

Trở về thư mục "Thiền Phật giáo"

Đầu trang