Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

Một chuyên gia tài chính giỏi đồng thời là một vị thiền sư


Đây là một Phật tử, vị này là Jane Dobisz năm nay 48 tuổi và là một chuyên gia tài chính ở tại Masschusetts. Vị này không những chỉ là chuyên gia tài chánh ở bên ngoài, mà còn là người hướng dẫn thiền Zen, cô Jane nguyên là một người lớn lên ở trong môi trường của Catholic, là Thiên chúa giáo La Mã, cô trở thành Phật tử và ngày nay sống với chồng và con tại Masschusetts, ở trong khu vùng Cedarwood một vùng tương đối là sang trọng của tiểu bang Masschusetts.  Cô cho biết rằng cô đã dùng 100 ngày mỗi năm để thiền và mỗi ngày như vậy, có những lúc cô  bỏ thì giờ hơn 18 giờ  trong một ngày để thiền, cô nói được tiếng Y', tiếng Pháp, và tiếng Balan.  Câu hỏi mà những vị ky' giả trong tờ Tribune, một tờ báo nổi tiếng của địa phương, là cô đã làm gì, làm thế nào cô có thể thoả hiệp được hai cuộc sống hoàn toàn trái ngược nhau, một bên là đời sống tu tập thiền định ở tại một trung tâm thiền, và một bên là sự liệu toan về tài chánh với tư cách của một chuyên gia về tài chánh, cô trả lời rằng chính thiền định giúp cho cô tỉnh táo hơn, và chính thiền định giúp cho cô sáng suốt hơn.  Và phải nói rằng có nhiều nhà đầu tư đã ti`m đến cô, họ tin rằng cô là một người có đời sống tâm linh ổn định, và do vậy những kế hoạch tài chánh mà cô đưa ra có hiệu quả hơn là những người khác. Ðây cũng là trường hợp ghi nhận rất là thú vị, người ta có thể ứng dụng hai nếp sống hòan toàn khác nhau, một bên rất là thế tục, một bên rất là giải thoát, và chúng ta không biết rằng đạo Phật ở trong tương lai Đạo Phật ở tại Hoa kỳ` sẽ mang những hình thái nào, nhưng mà hiện tại trên mức độ thực tế của người Hoa Kỳ, họ đang tìm cách ứng dụng thiền zen, ứng dụng thiền Vipassana gọi là thiền minh sát hay là thiền quán vào trong đời sống hàng ngày, thỉnh thoảng chúng ta thấy một vài quyển sách viết về nghệ thuậ Zen và lái xe, hoặc Zen ở trong công sở.  Và ở đây là trường hợp một nhà cố vấn về tài chánh đã thực tập thiền Zen và trở thành một vị thiền sư.

 (http://www27.brinkster.com/minhhanhdp/TIN020304.htm

Nguồn http://www.thiencungyoga.edu.vn/?mod=timhieu&act=view&pid=5&id=39
 


 

http://www.buddhismtoday.com/viet/thien/motchuyengiataigioi.htm

 


Vào mạng: 08-09-2007

Trở về thư mục "Thiền Phật giáo"

Đầu trang