Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

THIỀN HỌC:

Mở Tâm - Mở Đời

Tâm Phương


            Thiền là sống với tâm trong sáng, rộng lớn, bén nhạy, an vui thoải mái, tích cực trong đời sống hàng ngày hay là sống với Chân tâm, Phật tánh. Khi sống với tâm Chân  như, thì chúng ta vượt qua sự thấy biết sai lầm giới hạn trong sinh, già, đau ,chết cùng với khổ đau và tiêu diệt khổ đau. Sống với tâm như thế là sống với thời gian vô cùng vô tận và không gian bao la rộng lớn vô biên hay nói khác hơn sống thiền là sống với tâm hồn rộng mở ôm lấy, dung nạp được tất cả mọi thứ tốt, xấu, nhơ, sạch, khen chê …

Cũng giống như Biển chứa đựng được tất cả mà không hề có sự phân biệt, lựa chọn nào, bởi vì Biển sẳn sàng trải rộng tâm hồn mình để đón nhận con người đến với biển mỗi khi cần  giải quyết hay trút bỏ những nỗi  khổ niền đau cho biển, và biển trở thành người bạn thân thiết gần gũi với con người. Cũng vậy trong mỗi chúng ta đều có biển Tâm, nó cũng thênh thang và bao dung được tất cả thế giới và con người vượt không gian và thời gian.  Để có biển tâm rộng mở và đem lại niền vui hạnh phúc cho cuộc đời cho con người cần phải thực tập Thiền. Nhờ vào phương pháp thực tập thiền quán trong tĩnh lặng và trong hoạt động đời sống hằng ngày để chuyển hoá tâm, từ một  tâm hồn nhỏ hẹp, ích kỷ, hơn thua, phải trái, đúng sai… trở thành tâm hồn bao dung độ lượng, tha thứ, thương yêu, cảm thông, giúp đở… làm thăng hoa cuộc sống cho mình và lợi ích cho đời, cho nên có thể nói Thiền là phương pháp giúp con người mở rộng cách cửa tâm của mình để nhìn vào bản chất cuộc đời và để thương yêu cuộc đời sống an vui và sống tích cực trong cuộc đời.

  

 

Cảnh sinh hoạt thực tập thiền – dành cho giới trẻ

 

 

 

BẢN CHẤT MỞ TÂM – MỞ ĐỜI

1.      Thế nào là Mở Tâm? 

            Rất nhiều quan điểm để hiểu khái niệm mở tâm, nhưng dưới góc độ nghiên cứu của Thiền thì khái niệm này được hiểu là một trạng thái tâm thanh tịnh vắng lặng, an vui,  không còn bị chi phối bởi ý thức phân biệt nhị nguyên. Từ tâm an nhiên  đó mà phát khởi lòng Từ Bi, vị tha,  thương yêu hết thảy mọi chúng sanh, hoặc có thể bao dung tha thứ được những chúng sanh khó có thể bao dung tha thứ.

            Mở tâm là cách thức chuyển hoá tâm hồn trở nên thánh thiện và dần dần hoàn hảo như đức tính của bậc thánh nhân hay nói khác hơn trở thành Người Giác Ngộ. Khi tâm hồn rộng mở thì mới có khả năng tiếp nhận người khác hoặc làm nhiều điều có ích cho cuộc đời. Nếu một tâm hồn bị đóng kín, đóng băng, chấp thủ, phiền não… thì không thể nào đem lại niềm vui tiếng cười dâng tặng cho đời , mà ngược lại, chẳng những chính bản thân người đóng kín tâm hồn lại rất khổ đau  mà còn ảnh hưởng lây lan sang mọi người xung quanh và kết quả là không ai muốn thân thiện với mình nữa. 

 

2.       Thế nào là Mở Đời.

Mở đời theo quan điểm thiền Phát Triển Phật Giáo Đại Thừa đó là hạnh nguyện Bồ tát dấn thân đi vào cuộc đời làm lợi ích cho cuộc đời và tha nhân bằng nhiều phương tiện như thuyết pháp,  giảng kinh hướng dẫn con người sống hướng thượng, hoàn hảo về nhân cách làm người, hoặc xa hơn nữa là đạt được sự giác ngộ thoát khỏi sanh tử luân hồi.

Hoặc có thể hiểu mở đời theo quan điểm thiền Nguyên Thuỷ là làm cho cuộc đời này bình an hơn, cân bằng trạng thái cảm xúc, tình cảm của con người theo cách thức thực hành chánh niệm tỉnh giác trong đời sống hành ngày. Sở dĩ cuộc đời này nhiều đau khổ, nhiều sự tranh chấp… là do con người không biết tự kiếm chế bản năng hiếu thắng xuất phát từ dục vọng của bản thân.

 

3.      Mối quan hệ Mở Tâm – Mở Đời

Trong cuộc sống có rất nhiều mối quan hệ, nhiều sự tương tác lẫn nhau. Cho nên khi tâm hồn chúng ta tràn đầy an vui hạnh phúc, tâm hồn khoáng đạt không dính mắc thì cuộc đời cũng sẽ mĩm cười với chúng ta, sẽ mở rộng vòng tay đón chào chúng ta dưới hình thức chi phối của tương quan nhân qủa. Một người sống với tâm hoan hỷ sẽ làm việc tích cực phục vụ cho cuộc đời nhiều hơn những người sống trong trạng thái tâm phiền não, dính mắc… Cho nên khi tầm hồn mở rộng không chấp trước (mở tâm) thì kéo theo hệ quả tích cực trong cuộc sống, thích làm những điều thiện, vun bồi phước đức, là người sống có ích, có ý nghĩa trong cuộc đời. Ngược lại khi con người sống cảm thấy ý có nghĩa, thì tác động đến tâm làm cho tâm trở nên an tịnh và hạnh phúc hơn … cứ như vậy mà từng bước thăng hoa tâm hồn cao thượng hơn , rộng lớn hơn cho đến khi nào không còn ranh giới giữa ta và người, giữa tâm và đời, thì lúc đó Mở Tâm – Mở Đời trở thành một, mở tâm cũng tức là mở đời, mở đời chính là mở tâm, nói khác hơn tâm và đời đã trở thành cái tất cả trùm khắp vũ trụ, ï và lúc đó tâm và đời không còn gì để mở nữa. 

 Quan hệ mở tâm –mở đời có mối quan hệ biện chứng. Mở tâm làm nhân duyên điều kiện cho việc mở đời phát triển và khi cuộc đời được lợi ích từ việc mở tâm  thì  ảnh hưởng tác động trở lại tâm rộng lớn hơn theo tiến trình phát triển theo hình xoắn óc đi lên mãi.

 

LỢI ÍCH CỦA VIỆC MỞ TÂM – MỞ ĐỜI.

1.      Đem lại niền vui trong cuộc sống cho mình và cho người ở hiện tại và tương lai.

2.      Con người dể gần gủi, thân mến với nhau hơn, hiểu và chia sẽ cảm thông với nhau trong cuộc sống.

3.      Là chổ nương tựa cho những người lầm lỗi vì chúng ta biết thương yêu và tha thứ.

4.      Con người sống tích cực và sống có ý nghĩa.

5.      Góp phần mang lại sự bình an cho thế giới.

6.      Đạt được sự giác ngộ, sự an tịnh của tâm hồn.

 

 

 

MỞ TÂM – MỞ ĐỜI TRONG ĐỜI SỐNG

1.      Đối với bản thân.

Thường xuyên phản quan xét lỗi lầm, buông bỏ những dính mắc chấp trước, buông xả những tâm vọng niệm, không chạy theo những tạp niệm lăng xăng để mỗi ngày tâm hồn được thăng hoa, được chuyển hoá từ tâm hẹp hòi nhỏ nhoi trở thành tâm hồn thảnh thơi nhẹ nhàng như mây như gió rộng thênh thang cùng khắp, sẳn sàng bao dung được tất cả. Nếu không thường xuyên tu tập hạnh buông xả hay mở tâm thì khi có sự việc xảy ra khó mà thực hiện được sự tĩnh tại, có thể là sự tranh chấp, phiền não … theo sự hướng dẫn của bản năng.

2.      Đối với mọi người

Quán chiếu về Bốn Vô Lượng Tâm (Từ- Bi-Hỷ-Xả) để từ đó dần dần mở rộng tâm hồn đón nhận mọi điều xảy ra thuận cũng như nghịch trên cuộc đời để bước vào cuộc đời một cách tự tại. Ví dụ có người ganh tỵ với mình thì quán chiếu nhân quả và xem đó là chuyện bình thường xảy ra trong cuộc sống không có gì làm mình phải bận tâm, lo lắng cả. Bởi vì tâm hồn mình đã mở rộng đủ lớn để cho những điều đó bay vào như là hạt cát thì không thể nào làm tâm ta mất đi sự an nhiên tự tại vốn có của nó.  Cho nên không cần phải thay đổi hoàn cảnh, môi trường mà chúng ta cần chuyển hoá tâm thật rộng lớn thì không có gì làm chướng ngại trên con  đường đi của mình. Chỉ khi nào tâm chúng ta đóng lại, thì sẽ có cơ hội xuất hiện khổ đau. 

 

            Giá trị của việc mở tâm đem lại kết quả tốt đẹp cho việc mở đời và việc mở đời (giúp ích cho xã hội) làm cho con người hạnh phúc an vui hơn, sống tích cực hơn trong cuộc đời.

Tâm là vô hình nhưng rất là quan trọng trong đời sống, nó là trung tâm điều khiển mọi vi hành hành động con người. Chúng ta biết rằng nghiệp cũng do tâm tạo mà đạt được sự giải thoát sanh tử cũng do tâm. Vấn đề là chúng ta phải khéo biết cách dụng tâm, phải mở tâm- mở đời đề hướng tâm về con đường cao thượng của sự an lạc tĩnh tại./.

 Mùa Thu, 2005

 

 

 


 

http://www.buddhismtoday.com/viet/thien/motammodoi.htm

 


Vào mạng: 03-06-2009

Trở về thư mục "Thiền Phật giáo"

Đầu trang