Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Đại giới đàn Huệ Lưu PL: 2552 – DL: 2008:
Chùm ảnh: Gian nan con đường vượt vũ môn

Bảo Thiên (thực hiện)


Vò đầu suy nghĩ, mắt nhìn xa xăm, chống cằm trầm ngâm hay hí hoáy viết là cảnh thường thấy ở bất kỳ cuộc thi nào. Cuộc thi tuyển  tại Đại giới đàn Huệ Lưu PL: 2552 – DL: 2008 dù không quá khắt nghiệt nhưng cũng không ngoại lệ. Phóng sự ảnh sau đây sẽ cho bạn đọc hình dung phần nào tâm trang của những “sĩ tử” đặc biệt tại giới trường.

Niệm Phật cầu cho làm bài suông sẻ

Hòa thương Chánh chủ khảo Thích Trí Quảng mở đề thi

Vừa chắp tay vừa nhận đề.

Vị nào còn thiếu đề thì giơ tay nhé !

Xem đề thi bằng cả hai tay.

Hay chỉ để trên bàn.

Dường như đề thi quá khó.

Nên nhiều giới tử phải suy nghĩ thật

Kể cả cắn bút.

Giới tử Ni cũng không ngoại lệ

Cuối cùng rồi cũng phải làm bài

Một kiểu ngồi “không đụng hàng”

Làm bài rất hăng say

Mỗi người mỗi vẻ

Một cản thường thấy sau khi thi xong

Tranh luận rất sôi nỗi sau khi đã nộp bài

Và cùng nhận quà

Nguồn: http://www.giacngo.vn

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/tintuc/chumanh.htm

 

 


Cập nhật: 09-12-2008

Trở về thư mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang