...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 
  . . . . . ...................................LỊCH SỬ
.....Lịch sử Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến thời Lý Nam Đế. Giáo sư Lê Mạnh Thát
Chương I. Phật giáo thời Hùng Vương
Chương II. Phật giáo sau thời Hai Bà Trưng
Chương III. Khâu Đà La Man Nương và Đức Phật Pháp Vân
Chương IV. Mâu Tử và Lý hoặc Luận
Chương V. Khương Tăng Hội
Chương VI. Đạo Thanh, Cương Lương Tiếp và Pháp Hoa Tam Muội Kinh
Chương VII. Tình trạng Phật giáo Việt Nam Thế kỷ thứ IV
Chương VIII. Sáu lá thư và cuộc khủng hoảng của nền Phật giáo thế kỷ V
Chương IX. Sơ thám về Huệ Lâm và Quân thiện luận
Chương X. Sáu lá thư và cái chết của Đàm Hoằng
Chương XI. Những ngọn đèn cuối cùng
Chương XII. Về Trí Bân và Giải hàn thực tán phương
.....Phật giáo tại Việt Nam.   Thích Nguyên Tạng
Tổng quan về Phật Giáo Việt Nam
Ảnh Hưởng Phật Giáo  trong đời sống người Việt
Kết luận
.....Tính Chất Đại Thừa trong Phật Giáo Việt NamNguyễn Thế Đăng
.....Vài suy nghĩ về thiền tông Việt Nam.     Trần Hồng Liên
.....Về Một Cái Website mang Tên “Vietnam Buddhism”     Tâm Hà Lê Công Đa
.....Trường Hạ ngày xưa ở Nam Bộ   HT. Thích Minh Cảnh
.....
....
...............................CON NGƯỜI
.....Minh Châu Hương Hải.   Lê Mạnh Thát
.....Tiểu sử ngài Liễu Quán.     TT. Thích Khế Chơn 
.....Hành trạng thần dị của sư Khương Tăng Hội    Thích Nguyên Chơn dịch 
.....Tiểu sử HT. Thích Giác Nhiên, Tăng thống GHPGVNTN.   Văn phòng Viện Tăng thống Phụng soạn 
.....Một "sự nghiệp" của đời tôi.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Hòa Thượng Thích Trí Quang: Tiểu truyện tự ghi
.....Ni trưởng Như Thanh: một bậc chân tu, một nhà thơ đạo và nhà nghiên cứu Phật học tầm cỡ. Thích Nhật Từ
.....Các danh tăng Việt Nam đến đất Phật.     TK. Thích Đồng Bổn
.....Tiểu sử Hòa thượng Thích Thiện Châu.     Nguyên Đạo
.....Kính tưởng niệm Ni sư Như Phước.     Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
.....Ai điếu cố Ni sư Thích Nữ Như Phước. Thích Thiện Hữu, Thích Thiện Mỹ, Thích Lệ Thọ
.....Lễ truy niệm cố HT. Thích Thanh Kiểm
.....Sư trưởng Như Thanh: Cuộc đời và Sự nghiệp(sách) Nhiều tác giả
.....Vô Nhất Đại Sư Kim Xà Thánh Giả.   Ưu bà di Bảo Đăng
.....Tuệ Trung Thượng Sĩ: Kẻ ngông cuồng trong đôi mắt phàm tình  Thích Huệ Giáo
.....Thiền sư Liễu Quán    HT. Thích Thiện Siêu 
.....Lược sử HT. Thích Thiện Siêu      Môn đồ pháp quyến
.....Thuyền pháp thân vượt sóng trần ai .....  Thích Nguyên Hạnh
.....Kính tiếc cố Hoà thượng Thích Thiện Siêu    Thích Quang Thạnh
.....Vài điếu văn tưởng niệm HT. Thích Thiện Siêu
.....Đàm hoa lạc khứ (tưởng niệm HT. Thích Thiện Siêu)    Thích Nữ Trí Hải
.....Đường đi không gió, lòng sao lạnh!    Ni sư Thích Nữ Trí Hải 
.....Tiểu sử Hoà thượng Thích Ðức Nhuận.Thích Nguyên Tạng
.....Thành kính tưởng niệm cố Hoà thượng Thích Ðức Nhuận    Thích Thiện Hữu
.....Kính dâng Cố Hoà thượng Thích Ðức Nhuận: Ðiếu văn đại diện Tăng Ni đang tu học tại Ấn Ðộ
.....Ðàm hoa thường tại    Thích Thiện Hữu
.....Vạn thế lưu danh    Thích Thiện Hữu
.....Lễ tưởng niệm cố Hoà thượng Thích Ðức Nhuận tại New Delhi   Thích Lệ Thọ
.....Phật tử kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thiện - nhà kiến trúc lớn  KTS.Nguyễn Hữu Thái
.....Lãng đãng một Khuất Nguyên ở cụ Thiều Chửu   Thích Đồng Bổn
.....Thánh tử đạo Diệu Quang   Trần Tuyết Hoa
.....Tiểu sử TT. Thích An Thiên   Môn đồ pháp quyến
.....Điếu văn tưởng niệm TT. Thích An Thiên    Môn đồ pháp quyến
.....Tưởng niệm cố TT. Thích An Thiên tân viên tịch tại Úc châu    Môn đồ pháp quyến
.....Tiểu sử Thượng tọa Thích Chơn Thanh      TT. Thích Thiện Nhơn
.....Tưởng niệm Thượng tọa Thích Chơn Thanh tân viên tịch     Thích Đồng Bổn
.....Sư trưởng Như Thanh với sự hình thành và phát triển NI BỘ NAM VIỆT Trần Hồng Liên
 

...............................DANH LAM
.....Danh Lam Nước Việt.  (sách) Võ Văn Tường và Huỳnh Như Phương
.....Chùa Đậu - Một di sản quý với những báu vậtĐại Đức Thích Thanh Nhung
.....Tổ đình thiền tôn.    HT. Thích Thiện Siêu
.....Tổ đình Thiền Tôn: Các thế hệ truyền thừa.  (WORD, VNToronto)  TT. Thích Hải Ấn
.....Các tài liệu khác về Chùa Thiền Tôn. (Winzip, WORD, VNToronto)
.....Năm địa điểm hoằng pháp đầu tiên của Phật giáo Nguyên thủy.  Tỳ kheo Thiện Minh 
.....Chùa Trà Am.    Hồ Đắc Duy 
.....Thánh địa Yên Tử.    Trúc Lệ 
.....Chùa Xá Lợi: Truyền thống và đặc điểm văn hoá     Thích Đồng Bổn
.....Thăm chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu   Thái Thanh
.....Cảnh chùa Huế   Nguyễn Hứu Thái 
.....Một ngôi chùa ở nông thôn    Thích Thường Tấn

......
...
.................................VĂN HỌC
.....Thanh Sắc Thi Ca. Tuệ Sỹ
.....Lô Sơn Chân Diện Mục.   Tuệ Sỹ
.....Ẩn Dụ Một Đóa Mai.   Đại-lãn
.....Cành Mai Mãn Giác.   Thích Lệ Thọ
.....Cái Đẹp Theo Tinh Thần Phật Học.    Thích Thiện Quang 
.....Bàn về chữ "nhàn" trong thơ văn của Nguyễn Bỉnh Khiêm.     Giáo sư Minh Chi
.....Nguyễn Du và Kinh Kim Cang.   Phan Quang Việt
.....Tìm hiểu "Đâu đây buông lững lờ tiếng chuông" trong nhạc phẩm "Đêm Đông."    Dương Kinh Thành
.....Thiên nhiên trong văn thơ Lý Trần.     Như Hiếu
.....Bia Minh Tháp của HT. Liễu Quán.   HT. Thích Thiện Siêu dịch
.....Tản mạn đầu xuân.    Như Không
.....Triết học Trần Thái Tôn.      Nguyễn Đăng Thục
.....Bài Kệ Thị Tịch của Thiền sư Vạn Hạnh.    Thích Hạnh Chánh 
.....Tiếng Thét Giữa Hư KhôngThích Nguyên Hùng
.....Vô vi cư điện các   HT. Thích Thiện Siêu
.....Ngôi chùa Việt Nam   HT. Thích Thiện Siêu
.....Bước đầu nhìn lại sinh hoạt dịch thuật, biên khảo về Phật học của giới trí thức miền nam thời kỳ 1955-1975    Đào Nguyên
.....Vô thường và thường qua bài kệ Cáo Tật Thị Chúng   Thích nữ An Trí
.....Đọc thơ chữ Hán của Nguyễn Du    Nhất Thanh 
.....Nguyễn Du và Văn Tế Thập Loại Chúng Sanh   Thích Nguyên Hiền
......
...
.........................SỰ KIỆN VÀ VẤN ĐỀ
.....Nghĩ về hệ thống giáo dục Phật giáo Việt NamThích Nhật Từ
.....Phật Giáo Hàn Quốc và Việt Nam. Robert Tomiller & Long Kim
.....Phật Giáo Úc châu cứu trợ đồng bào bị lũ lụt tại miền Tây Việt Nam.    Huệ Nghiêm tường thuật
.....Hội Thảo và Lễ tưởng niệm Phật Thành Đạo tại Bồ-đề Đạo Tràng.   Thích Nữ Lệ Tâm 
.....Đạo Phật Đi vào Cuộc Đời và Các Tiểu Luận Khác.  (sách)   Thiền Sư Nhất Hạnh
.....Một cái nhìn khác cho vấn đề phát triển Phật giáo Việt Nam.     Phan Tấn Hùng
.....Về lễ nhạc Phật Giáo Việt Nam.     Thích Lệ Trang
.....Lễ Phật Đản 8-5-1963 tại Huế.   Hồi ký của Bác sĩ Erich Wulff;   Minh Nguyện dịch
.....Tuyệt thực tại chùa Từ Đàm.   Bác sĩ Erich Wulff;   Minh Nguyện dịch
.....Tin Tức và Tài Liệu về Lễ Tốt Nghiệp Khóa I, Học Viện Phật Giáo Huế
.....Vài Nét về Học Viện Phật Giáo Việt Nam  tại TP HCM.     Thích Quảng Bảo
.....Hiện tượng hội nhập văn hóa dưới thời Lý Trần: Nhìn từ một trung tâm Phật Giáo tiêu biểu: Quỳnh Lâm     Nguyễn Huệ Chi
.....Quan hệ giữa Nho giáo và Phật giáo ở Việt Nam   Minh Chi

 

                                 TIN TỨC
.....Họp Trù Bị Nhân Sự Nhiệm Kỳ VI Viện Nghiên Cứu Phật HọcViệt Nam Trúc Lệ
.....Thành Tâm Phụng Sự Tam Bảo, Tùy Nguyện Sở Cầu Như Ý Thích Vân Phong

...

 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

 


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu| Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG
Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân| Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ  | Tin Tức Phật Giáo || Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email: thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-8-2002