Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
TƯỞNG NIỆM
CỐ THƯỢNG TỌA THÍCH AN THIÊN
TÂN VIÊN TỊCH TẠI ÚC CHÂU

-------------------------

Kính bạch Giác linh,

Hôm nay, tại Tu Viện Vĩnh Đức, nơi quê hương thân thương, toàn thể Chư huynh đệ môn phong Tổ Đình THIỀN LÂM – TỪ LÂM long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Giác linh Thượng Tọa nơi trời Úc vĩnh biệt ngàn thu.

Nhớ Giác linh xưa, từ chơn tánh hiện thân Đại sĩ, giữa phàm trần không nhiễm hồng trần, đất Sa Huỳnh gió quyện mây từ, xứ Úc Châu rạng vầng Chánh pháp.

Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có túc duyên với Tam Bảo. Nhớ khi xưa nơi chốn Tổ Đình, Chư huynh đệ chan hòa tu học, quyết chí phụng sự đạo -đời, tô điểm dòng Thiền Lâm Tế, đạo – tục dung thông, chan hòa tình Đạo Pháp.

Nhớ lại lời Tôn sư dạy: chí nguyện xuất gia Thượng cầu Phật đạo - giải thoát tự thân. Với đức tính khiêm cung, từ hòa, hỷ xả – Giác linh đã được Tôn sư ưu ái. Ân tình thầy trò thắm đượm – nghĩa huynh đệ vẹn toàn.

Tưởng rằng!

 Huynh đệ ngày đêm sát cánh, thừa hành Phật sự chốn Từ Lâm, kế thừa Tổ ấn.

Thế rồi!

Tùy duyên hóa độ, vân du đất Nam, tô bồi kiến thức. Để rồi, tạm biệt:

Trời Trung đất Việt đồng sinh quán
Xứ Phù Tang ngày đêm mài kinh sách
Năm 22 tuổi tham phương cầu học
11 năm hoằng truyền Phật pháp trời Âu

30 năm xa cách Thầy tổ – bao năm hoài tưởng quê hương – khi hay tin ngày Thầy tổ viên tịch mà lòng đau buốt phương xa - Đôi dòng điện hoa thành kính dâng Thầy - chia sẻ khó khăn cùng huynh đệ – mong Thầy chứng giám đệ tử tha phương .

Một ngày kia nhân duyên hội ngộ – 30 năm trời trở về đất mẹ thân thương – gặp huynh đệ với hai dòng lệ giọt – mừng mừng tủi tủi- đệ đệ huynh huynh - đốt nén tâm hương lạy Thầy đã khuất – thăm đệ huynh với tinh thần cộng trụ lục hòa – tình cảm chưa vơi bao năm xa cách.

Thế rồi!

Quay lại trời Âu – nơi đất khách quê người – thừa hành Phật sự – lập Đạo tràng hướng dẫn – thập phương tứ chúng đồng tu – góp phần xây dựng ngôi nhà Chánh pháp tại hải ngoại.

Thế nhưng!

Tưởng trên bước đường phụng sự Đạo pháp – phục vụ nhân sinh – Giác linh còn hiện hữu lâu hơn - để phát triển Phật pháp - làm lợi lạc cho quần sinh – nào ngờ định luật vô thường – Giác linh đã một phút an tường, thu thần thị tịch trời Âu:

Quảy dép về Tây chốn nghỉ ngơi
Dung nhan đã khuất nơi trần thế
Kẻ ở người đi dạ ngậm ngùi
Ở quê hương muôn ngàn cách biệt
Một điện hoa báo tin Thầy viên tịch
Chốn Tổ Đình huynh đệ mến thương
Nghỉ rằng một ngày nọ!
Từ Lâm nghĩa cũ tình xưa
Xây tình pháp lữ nhịp cầu tâm giao
Nào ngờ!
Từ Lâm vĩnh biệt ngàn thu
Chùa xưa Minh Giác mây mù buồn trôi
Thiên thai cảnh cũ muôn đời
Lặng nghe sóng vỗ hòa lời kệ kinh
Hồi chuông tiễn cuộc đăng trình
Đầy vơi giọt lệ nghĩa tình đệ huynh
Vẫn biết rằng!

Sắc tướng vốn không- mượn cảnh huyễn độ người như huyễn - tử sanh nào có - nương thuyền từ độ kẻ trong mê - nên Thầy đến và đi tự tại- như cánh nhạn trong không - bóng trăng in đáy nước – quả thật:

Đem thân tâm phụng sự trời Âu
Trần duyên mai một pháp thân sáng ngời

Nhưng sự ra đi viễn vĩnh của Giác linh là một sự mất mát lớn lao cho môn phong Tổ Đình. Kể từ nay, công tác Phật sự của Tổ Đình không còn tiếng nói đóng góp từ phương xa.

Giờ đây, giây phút ngàn thu vĩnh biệt nhớ thương, huynh đệ gần xa- Tổ chức Tưởng niệm – để tiễn đưa lần cuối cùng – Giác linh sư đệ ở trời Âu – vào thế giới Niết bàn vô tung bất diệt – hãy ngao du tự tại chốn Ta Bà – một nén tâm hương – một lời cầu nguyện – Giác linh cao đăng Phật quốc – tùy duyên hóa độ, thong dong mọi miền.

Phụng vì

Tân Viên Tịch, Minh Giác Đường Thượng Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Nhất Thế – Húy Thượng NHƯ Hạ MẪN Tự GIẢI KÍNH, Hiệu AN THIÊN Công Thượng Tọa Giác Linh Minh Chứng.

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/nguoi/thichanthuyen-dieuvan2.htm

 


Vào mạng: 1-6-2002

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang