Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
LỄ TRUY NIỆM CỐ HT. THÍCH THANH KIỂM
Tổ chức tại Việt Nam Phật Quốc Tự, Bồ-đề Đạo Tràng, Ấn Độ

***

009-htThanhKiem2.JPG (23435 bytes)

HT. Trí Quảng, TT. Huyền Diệu,  TT. Giác Toàn, TT. Tịnh Diệu
đang thành kính nguyện hương tưởng niệm cố HT. Thích Thanh Kiểm

1.        Tuyên bố lý do
2.        Giới thiệu chương trình
3.        Giới thiệu thành phần tham dự
4.        Lời truy niệm của HT. Thích Trí Quảng, Trưởng ban Hoằng pháp T.W GHPGVN
5.        Lời truy niệm của TT. Thích Giác Toàn – Phó viện trưởng, Học viện Phật giáo Việt Nam
6.        Lời truy niệm của TT. Thích Tịnh Diệu – Ủy viên BTSTH Khánh Hòa
7.        Lời truy niệm của Ni Sư  Đàm Ánh
8.        Ai điếu của đại diện Tăng-Ni Cao cấp khóa I – ĐĐ. Thị Quả
9.        Ai điếu của đại diện Tăng-Ni Cao cấp khóa II – ĐĐ. Bửu Chánh
10.    Ai điếu của đại diện Tăng-Ni Cao cấp khóa III – ĐĐ. Thiện Hữu
11.    Niêm hương tưởng niệm
12.    Tụng Bát Nhã – Tứ hoằng thệ nguyện
13.    Cảm tạ của BTC – TT. Thích Huyền Diệu

009-htThanhKiem.JPG (24953 bytes)

Quang cảnh lễ truy niệm cố Hoà thượng Thích Thanh Kiểm


TUYÊN BỐ LÝ DO

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn đức tăng ni

HT. thượng THANH hạ KIỂM, Trưởng ban kinh tế tài chánh TW GHPGVN, Phó trưởng ban BTS Thành hội PG Tp. HCM, Phó hiệu trưởng trường Cao-Trung Phật học Tp. HCM, Giáo sư trường Cao cấp Phật học (nay là Học viện Phật giáo VN tại Tp. HCM), Viện chủ Tổ Đình Vĩnh Nghiêm.

H.Thượng là bậc cao Tăng thạc đức đã cống hiến cả đời mình cho Đạo pháp và dân tộc, là Giáo thọ sư khả kính của hàng Tăng-Ni trẻ nay đã quãy thảo hài về nời Vô trụ.

 “Bóng thần dương đã lần về cuối nẻo,
Đóa Pundarika đã trổ hạt khai gương;
Dốc sương mù đã phủ lối tình thương,
Mây tan hợp đã che rồi bóng nhật.”

009-htThanhKiem4.JPG (26097 bytes)

Chư Tăng Ni và Phật tử đang thành kính mặc niệm công ơn của cố HT. Thanh Kiểm

 

Thật vậy, có niềm kính tiếc nào hơn khi chúng con phải đối diện với cảnh tre tàn mà măng còn dại. Thế là Giáo hội PGVN mất đi một bậc kỳ tài đốnglương Phật pháp, Môn nhơn pháp quyến Tổ đình Vĩnh Nghiêm mất đi bậc thạch trụ tòng lâm, và hàng Tăng-Ni trẻ chúng con chẳng còn được diễm phúc nương mình dưới bóng râm của đại thọ:

“Cửa chùa gió động lá rơi,
Niết bàn an lạc thảnh thơi bóng thầy.”

Giờ đây,

- Để tỏ lòng thành kính đến bậc ân điền đã từng ban sữa pháp cho chúng con dưới mái trường Phật học.

- Để chia sẻ nỗi mất mát lớn lao của giáo hội Trung ương cũng như BTS Thành hội PG Tp. Hồ Chí Minh.  

- Để phân ưu cùng pháp quyến môn nhơn Tổ đình Vĩnh Nghiêm đã vắng xa vị thầy khả kính.

- Và nhất là để ôn lại quá trình đạo nghiệp của Ân sư, hầu soi sáng bước đường tu học Phật pháp của hàng Tăng-Ni trẻ chúng con.

Kính bạch quý chư tôn, kính thưa quý liệt vị. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay.


LỜI TRUY NIỆM CỦA HT. THÍCH TRÍ QUẢNG

009-htThanhKiem1.JPG (24708 bytes)

Hoà thượng Thích Trí Quảng truy niệm và kể về công hạnh của HT. Thanh Kiểm

Thật là một đại hạnh, một đại thắng duyên, một nguồn an ủi vô biên cho chúng con trong buổi lễ truy niệm hôm nay được sự chứng minh của HT. Trưởng ban Hoằng Pháp, GHPGVN và sự hiện diện quí báu của chư tôn đức Tăng-Ni, quý Tăng-Ni cao cấp khóa I, khóa II, và khóa III, cùng toàn thể quí nam nữ Phật tử.

 “Quảy dép về Tây chốn nghỉ ngơi,
Hạc vàng cất cánh ngắm phương trời;
Huyễn thân gởi lại nơi trần thế,
Tiễn biệt hôm nay có mấy lời.”

Đó là lời truy niệm của HT. Trưởng ban Hoằng Pháp ... (Vì sơ ý chúng tôi đã quên ghi lại lời ai điếu của chư tôn đức. Kính xin quý độc giả hoan hỷ thứ lỗi cho).


 
AI ĐIẾU CỦA TĂNG-NI  CAO CẤP KHÓA I ĐANG DU HỌC TẠI ẤN ĐỘ
Đại đức Thích Minh Thành soạn, đại đức Thích Thị Quả đọc

Kính bạch giác linh

Con xin thay mặt Tăng-Ni sinh khóa I Trường Cao cấp Phật học VN cơ sở II đang du học tại Ấn Độ kính dâng lên giác linh H.T Giáo thọ sư đôi dòng cảm niệm.

Vừa nghe tin H.T đã thâu thần tịch diệt lòng chúng con kính tiếc bùi ngùi. Từ đây ngôi nhà Phật pháp đã mất đi một thạch trụ thiền môn, Giáo hội PGVN mất đi một bậc đạo hạnh hiền từ khiêm cung rất mực, hàng hậu học chúng con mất đi một bậc thầy khả kính.

Bạch Thầy, nhớ năm xưa nơi mái trường cao cấp Phật học thầy đã đem những tinh hoa của giáo nghĩa đại thừa truyền dạy cho chúng con, giúp chúng con thấy rõ được giáo lý thâm cao huyền diệu. Ngài đã để lại cho chúng con một tấm gương sáng về giới hạnh trang nghiêm, tinh thần minh mẫn. Đời sống của một bậc cao tăng thạc đức sao mà vô cùng giản dị – Viện chủ của một Tổ đình nguy nga mà đi lại vẫn là những phương tiện khiêm tốn thô sơ. Là giáo thọ sư của một học viện nổi tiếng của PGVN mà lời nói vẫn một mực từ hòa khiêm hạ của Bồ tát thường bất khinh. Ngài đã thể hiện trọn vẹn là một bậc đạo sư mẫu mực.

Giờ đây hàng hậu bối sơ học chúng con làm sao khỏi chạnh lòng rơi lệ khi nghe tin Ngài đã chích lý tây qui.

Than ôi! Chúng con chưa đủ sức để kến vãng khai lai thì thầy đã sớm ra đi...

Trước linh đài trầm hương nghi ngút, chúng con nguyện noi theo hạnh Thường bất khinh Bồ tát mà Ngài đã một đời thể hiện. Chúng con nguyện tinh tấn tu học để nối tiếp Ngài gìn giữ ngôi nhà chánh pháp mà đức Phật và chư Tổ đã dày công xây dựng.   Chúng con xin đốt nén tâm hương nguyện cầu giác linh cao đăng thượng phẩm.

Nam-mô Ma-ha Sa-môn thượng Thanh hạ Kiểm tác đại chứng minh


   AI ĐIẾU CỦA ĐẠI DIỆN TĂNG-NI CAO CẤP KHÓA II
 009-htThanhKiem5.JPG (26530 bytes)
Đại đức Bửu Chánh thành tâm truy niệm
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch giác linh Hòa Thượng

Chúng con xin thay mặt toàn thể Tăng-Ni sinh khóa II Trường CCPHVN – CS 2 đang du học tại Ấn Độ xin dâng lên lời tác bạch tưởng niệm giác linh Hòa thượng.

Chúng con, những Tăng-Ni sinh có duyên lành theo học khóa II Vạn Hạnh được Hòa thượng giảng dạy trong suốt 4 năm trường. Nhớ ngày xưa, dù tuổi già sức yếu, hàng tuần Ngài vẫn đến lớp giảng bài cho Tăng-Ni sinh.

Chúng con làm sao quên được hình ảnh từ bi đức độ của bậc thầy từ hòa khả kính. Với tấm lòng rộng lượng bao la như biển cả mênh mông Ngài đã ban rãi cho chúng con những lời vàng ngọc làm kim chỉ nam cho cuộc sống nhiêu khê, khổ ải này. Sự có mặt của Hòa thượng nơi trường CCPHVN – CS 2 như một tàng cây cổ thụ che chở cho những khách lở đường đang khát khao bóng mát.

Chúng con không chỉ đón nhận nơi Hòa thượng những lời chỉ dạy cao quí, giá trị mà chúng con còn học hỏi ở Hòa thượng đức độ tu hành Từ, Bi, Hỷ, Xả của Ngài. Trong kinh Pali: “Yo saro so titthati” – cái gì là lõi cây, cái đó sẽ tồn tại. Ngài như một ngôi sao, càng nhìn càng sáng. Giữa cuộc đời thị phi, Hòa thượng như một dòng nước cam lồ tưới xuống cho cây từ bi nở hoa kết trái. Giữa đêm đen mù mịt, Hòa thượng như vì sao bắc đẩu soi đường, định hướng. Giữa tị hiềm chia rẽ, Hòa thượng như một chất keo làm kết lại tình người. Hòa thượng đã để lại cho chúng con một tấm lòng quảng đại vì quần sanh, một của hồi môn tâm hồn hướng thiện.

Dẫu biết rằng: Vô thường thị thường.
Dẫu biết rằng:
Thân như điện ảnh hữu hoàn vo,⼯:p>
Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô;
Nhậm vận thạnh suy vô bố úy,
Thạnh suy như lộ thảo đầu phô.
(Thân như bóng chớp chiều tà,
Xuân sang tươi tốt, thu qua rụng rời.
Sá chi hưng thạnh cuộc đời,
Thạnh suy như giọt sương rơi đầu cành)

Thế nhưng lòng chúng con những người học trò nhỏ bé của Hòa thượng lòng vẫn quặn đau như cắt khi vĩnh biệt bậc thầy từ ái.

Nào những tưởng ngọn đèn dù trước gió
Mà trăm năm còn lưu lại chốn sa bà
Ngờ hay đâu mới 80 năm
Đã về cảnh Phật.
Chuông tiễn đưa vĩnh biệt thầy hiền
Thuyền Bát nhã thuận buồm về bến giác.
 
Chúng con kính nguyện cầu Giác linh Hòa thượng cao đăng nơi Phật quốc.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 
ĐẠI DIỆN TĂNG-NI CAO CẤP KHÓA III
và CƠ BẢN KHOÁ I, TRƯỜNG CƠ BẢN PHẬT HỌC, TP. HỒ CHÍ MINH
 
009-htThanhKiem3.JPG (28868 bytes)
 
Đại đức Thích Thiện Hữu kính cẩn đọc lời ai điếu
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch giác linh Hoà thượng
Hỡi ơi!
Trời miền Nam vi vu gió thảm
Mưa âu sầu ảm đạm khắp Già Lam
Tổ đình Vĩnh Nghiêm trắng xóa một màu tang
Nơi Phật quốc lòng chúng con đang bi thống.
Kính nghe:
Thuở nhỏ siêng trồng ruộng phước
Sanh trong dòng dõi kinh luân
Được song thân giáo dưỡng không ngừng
Bao huynh đệ cưng chìu mến chuộng
Không để cuộc đời luống uổng
Quyết tâm nung chí xuất trần
Mười lăm tuổi gặp bậc cao nhân
Đủ duyên Tổ Linh Đường giáo hóa
Tháng mười một hương hoa trà quả
Tâm thành cầu lễ xuất gia
Đạo hiệu Chơn Từ gắng bước Ta bà
Pháp danh Thanh Kiểm vào ra gian khó.
Nhớ lại:
Đồng chơn hiến thân từ nhỏ
Nhập đạo vững một đường tu
Giới tướng viên dung
Hạnh đức kiêm ưu
Năm 18 Sa di phụng thọ
Kinh Phật mới nghe tỏ rõ
Lão, Nho chẳng học cũng làu
Hẳn thông ngõ trước, đường sau
Túc nhân sẵn dày thiện quả
Tổ sư thấy người kỳ lạ
Chắc hẳn bậc kỳ tài
Năm tròn ở tuổi hai-hai
Bắt đầu “Bố ma, Phá ác”
Bao điều lầm lạc
Nguyện dứt từ đây
Ta bà góp sức dựng xây
Thành ngôi liên hoa, cửu phẩm.
Ôi! Những ngày mưa dầm, giá buốc tại đất Phù tang
Dốc lòng nấu sử sôi kinh, trơ gan tuế nguyệt
Bốn tám đạo nghiên tầm học thuyết
Cuối cùng đổ đạt cao học, cử nhân
Nội điển, ngoại minh, học thuyết canh tân
Triết học, sử cương Ấn Độ, Trung Hoa
Lưu lại đời sau hai quyển
Mặc dầu tấm thân có chút phần bì quyện
Nhưng “trú dạ lục thời” vẫn một lòng chuyên
“Khóa hư lục” nhân duyên trì tụng
“Vô vị chân nhân” phi thường, phi huyễn
“Chế tâm nhất xứ vô sự bất biện”
“Thiền Lâm Bảo Huấn” hẳn phải trùng tuyên
Góp phần trinh nguyên pháp tắc
Càng nhớ kỷ khi hồi cố quốc
Những năm dài nặng nhọc, cưu mang
Giáo sư đại học Vạn Hạnh, cao đẳng Huệ Nghiêm
Cũng không quên dịch kinh, sáng tác.
Sáng sớm nghiên tầm “Viên giác”
Tối về trì tụng “Pháp Hoa”
Nguyện cầu thế giới dứt hẳn đường ma
Chúng sanh trong ba nhà thoát lửa
Đêm ngày lần lựa
Khổ đau nhường lối nhân sinh
Hạnh từ hòa giữ ý cao minh
“Câu Xá Luận” đượm tình người thượng sĩ.
Về Vĩnh Nghiêm lòng đầy hoan hỷ
Vâng lời vàng, phụng chỉ Tổ đình
Đạo – đời hai nẻo tôn vinh
Đáp ứng niềm tin người trước.
May mắn thay!
Tổ đình xưa kia hoạnh vắng
Vì thiếu bậc hiền
Mấy chốc “Luật học cương viên”
Đèn thiền tỏ rõ
Vĩnh Nghiêm luôn rền khánh mõ
Tiếp dẫn phàm tình
Thế trần “sắc sắc, thinh thinh”
Tâm ngài vẫn “minh minh, tịch tịch”
Vĩ đại thật!
Đời ngài độ bao người bướng ngang, ngũ nghịch
Đất chai lỳ vẫn cao ngất cơ đồ
Thân ốm đau mà chí vững như tờ
Xác phàm tục nhưng nguyện sâu như thánh
Lên lớp giảng sống “An nhi hạnh”
Chí vun bồi định – tuệ tự thân
Giáo hội miền Bắc in đậm dấu chân
Tăng-Ni Việt nam khắc sâu người đạo hạnh
Nhớ giác linh xưa!
Thân hòa chân tánh
Tâm thoát phàm tình
Luôn nghĩ về tiếp độ nhân sinh
Nguyện độ hàng Thích tử
Tại gia, cư sĩ cũng một chữ từ bi
Thế gian, thoát tục cũng vì tình thức giác
Khắc khắc tay lần tràng hạt
Niệm lục tự Di Đà
Từ thuở ấu thơ đến bóng cửa đi qua
Vẫn trì “Pháp hoa tam muội”
Chắc không được như Nhật Liên sư tổ
Nhưng cũng dự phần khuyết bổ tổng trì
Ba vạn sáu ngàn hạnh tế oai nghi
Ít chi cũng được thần thông du hí
Càng hành đạo tâm càng hoan hỷ
Quyết định vào dưỡng tánh thảo lư
Bao công việc cặn kẽ tạ từ
Trước sau dặn người đức độ
Đau đớn thay!
Duyên trần phải mãn
Bao đệ tử chưa rõ tâm minh
Người vội Tây phương quãy gót
Kể từ nay
Lời di huấn vẫn còn thanh thoát
Nhưng tôn nhan chẳng thấy nơi đâu
Chúng con nơi xa chấp tay nguyện cầu
Cho Hòa thượng trần lao vãn phảng
Ao thất bảo, hàng thọ kết bạn
Cửu phẩm liên hoa có dáng ân sư
Chúng con tấc dạ tạ từ
Bậc thầy giới-thân hóa độ
Ôi thôi!
Vĩnh Nghiêm chín tầng mờ mịt
Mây đi bặt tích âm bi
Sa la lá rũ ngàn năm
Ấn Độ âm thầm khóc tiễn
Trọn đời chúng con cung nguyện
Noi chí xuất trần
Lời vàng thước ngọc cao vân
Cúi đầu khắc sâu tâm khảm.

Nam Mô Ma Ha Tỷ Kheo Vĩnh Nghiêm Đường Thượng Huý thượng Thanh hạ Kiểm Tác Đại Chứng Minh !

Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ
31.12.2000, nhằm 6.12. Canh Thìn
Thích Thiện Hữu
Phụng soạn

 http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/nguoi/009-htThanhKiem.htm

 


Cập nhật: 14-1-2001

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang