Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
HỌP TRÙ BỊ NHÂN SỰ NHIỆM KỲ VI

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

Trúc Lệ

 

Chiều hôm nay tại tòa nhà Viện Trưởng của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, 750 Nguyễn Kiệm Phú Nhuận, Tp HCM đã diễn ra phiên họp trù bị nhân sự cho nhiệm kỳ IV. Với sự tham dự đông đảo của Chư Tôn đức lãnh đạo giáo hội, Viện Nghiên cứu, các ban ngành, và hàng ngũ tri thức Phật giáo.

Lần đầu tiên Hòa Thượng phó Chủ tịch Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp nhận nhiệm vụ Viện Trưởng Viện Nghiên cứu. Sau lời khai mạc phiên họp, Hòa Thượng đã vận động chư tôn đức tăng ni, Phật tử trí thức đã nhiều năm gắng bó với Viện hãy nêu cao tinh thần học Phật và trách nhiệm đóng góp công sức để từng bước Viện Nghiên cứu làm đúng chức năng như một “Hàn lâm viện”, tham mưu tốt cho giáo hội trong lĩnh vực học thuật, thẩm định Phật học, đồng thời sớm hoàn tất Đại tạng kinh Việt Nam mà Hòa Thượng nguyên Viện Trưởng Thích Minh Châu cùng chư tôn đức đã dày công vun đắp. Đó là nhiệm vụ quan trong mà Giáo hội đã giao phó cho Viện Nghiên cứu trong thời hội nhập để cùng đi lên với đất nước (trong thời hội nhập). Phương hướng hoạt động của Viện trong nhiệm kỳ VI được cơ cấu như sau:

Cố Vấn:

1. H.T. Thích Phổ Tuệ.

2. H.T. Thích Trí Tịnh.

3. H.T. Minh Châu.

4. H.T. Đức Nghiệp.

10 Ban ngành:

1/ Ban Phật học chuyên môn.

2/ Ban Phật giáo Việt Nam.

3/ Ban Hán nôm.

4/ Ban Phật giáo Nam Tông.

5/ Ban Thiền học.

6/ Ban In ấn và phát hành.

7/ Ban Phật giáo quốc tế.

8/ Thư Viện

9/ Ban tài chánh.

10/Ban phiên dịch Anh ngữ.

 

Trước yêu cầu mới, cho nên sau nhiều lần cân nhắc, đề cử, hiệp thương trong danh sách dự kiến đã tìm ra 47 vị nhân sự chính thức:

Hội đồng quản trị:

A.   thường trực:

1.     H.T. Thích Trí Quảng-Viện Trưởng, kiêm Trưởng ban Phật học chuyên môn.

2.     GSTS. Lê Mạnh Thát-Viện Phó, đặc trách Đại tạng kinh Việt Nam.

3.     H.T Thích Phước Sơn-Viện Phó, kiêm Trưởng Ban Phật giáo Việt Nam.

4.     H.T. Thích Minh cảnh- Viện Phó, kiêm Trưởng Ban Hán nôm.

5.     H.T. Thích Thiện Tâm-Viện phó.

6.     H.T. Như Đào-Viện phó.

7.     T.T. Thích Tâm Đức-Viện phó, kiêm Tổng thư ký.

8.     T.T. Thích Bửu Chánh Phó Tổng thư ký.

9.     Đ.Đ. Thích Lệ Thọ- Phó Tổng thư ký.

10.            Đ.Đ. Thích Phước Đạt- Phó Tổng thư ký.

11.            Đ.Đ. Thích Quang Thạnh- Phó Tổng thư ký.

12.            Đ.Đ. Thích Nghiêm Quang-Chánh văn phòng.

13.            Đ.Đ. Thích Quảng Tâm-Phó văn phòng.

 

B.    Ủy Viên:

1.     H.T. Thích Nhật Quang- Trưởng Ban Thiền học.

2.     T.T. Thích Nguyên Giác-Ủy viên.

3.     T.T. Thích Đồng Bổn- Ủy viên.

4.     T.T. Thích Phước Cẩn- Ủy viên.

5.     T.T. Thích Đạt Đạo- Ủy viên.

6.     T.T. Danh Lung- Ủy viên.

7.     T.T. Thích Viên Giác- Ủy viên.

8.     T.T. Thích Huệ Đăng- Ủy viên.

9.     Đ.Đ. Thích Đồng Văn- Ủy viên.

10. Đ.Đ. Thích Giác Hiệp- Ủy viên.

11. Đ.Đ. Thích Đức Trường- Ủy viên.

12. Đ.Đ. Thích Nguyên Sĩ- Ủy viên.

13. Đ.Đ. Thích Huệ Khai- Ủy viên.

14. Đ.Đ. Thích Minh Nhẫn- Trưởng Ban Phật giáo quốc tế.

15. Đ.Đ. Thích Đồng Ấn- Ủy viên.

16. Đ.Đ. Thích Thích Minh Từ- Trưởng Ban in ấn & phát hành.

17. Đ.Đ. Thích Hồng Tuệ- Ủy viên.

18. Ni Sư Thích nữ Như Lộc- Ủy viên.

19. S.C. Thích nữ Tịnh An- Ủy viên kiêm phụ trách Thư Viện.

20. S.C. Thích Nữ Liên Tín- Ủy viên.

21. S.C. Thích nữ Tịnh Vân- Ủy viên.

22. S.C. Thích nữ Hạnh Tâm. Ủy viên.

23. S.C. Thích nữ Nguyên Hương- Ủy viên.

24. S.C. Thích nữ Huệ Hạnh- Ủy viên.

25. S.C. Thích nữ Huệ Trí- Ủy viên.

26. S.C. Thích nữ Huệ Quang. Ủy viên.

27. S.C. Thích nữ Quảng Nhật- Ủy viên.

28. Cư sĩ Vũ Chầm. Ủy viên, Trưởng Ban tài chánh.

29. Cư sĩ Huỳnh văn Mạnh- Ủy viên.

30. Cư sĩ Hoàng Mạnh Hùng- Ủy viên.

31. Cư sĩ Trần Phương Lan- Ủy viên, Trưởng Ban phiên dịch Anh ngữ.

C.   Ủy Viên dự khuyết:

1. T.T. Thích Huệ Thành- Ủy viên.

2. N.S. THích nữ Như Thảo- Ủy viên.

 

Sau khi thông qua danh sách, toàn thể hội trường đã nhất trí biểu quyết 100%. Hòa Thượng Viện Trưởng đã phê duyệt và thông qua. Buổi họp kết thúc cùng ngày, trong không khí tràn đầy niềm hỷ lạc.

 Sài gòn ngày, 01/07/2008

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/tintuc/hoptrubinhansuVNC_nhiemkyVI.htm

 


Cập nhật: 04-07-2008

Trở về thư mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang