Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
VÀI ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM

 thichthiensieu2.jpg (14894 bytes)

 
CẢM NIỆM CỦA MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
(Đọc trong lễ Truy niệm)

NAM MÔ TÂN VIÊN TỊCH TỪ LÂM TẾ TÁNH TÔN TỨ THẬP TAM THẾ, TỪ ĐÀM THUYỀN TÔN NHỊ TỰ TRÚ TRÌ, HUÝ THƯỢNG TÂM HẠ PHẬT TỰ TRÍ ĐỨC HIỆU THIỆN SIÊU VÕ CÔNG HOÀ THƯỢNG BỔN SƯ GIÁC LINH.

Đệ tử và môn đồ pháp quyến chúng con thành kính khấu đầu đảnh lễ giác linh Thầy,

Kính bạch giác linh Thầy,

Kính thưa Ban tổ chức tang lễ.

Hôm nay tại Tỉnh Thừa Thiên Huê, nơi kinh thành Phú xuân Thuận hoá, nhuốm màu pháp lệ này, môn đồ pháp quyến Tổ đình Từ Đàm và Thuyền Tôn chúng con xin thành kính đốt nén tâm hương dâng lên Giác linh Thầy, ngưỡng mong Giác linh Thầy thuỳ từ chứng giám.

Kính bạch giác linh Thầy.

Trong giờ phút thiêng liêng và trọng đại, giờ phút mà khoảnh khắt biến thành thiên thu, Thầy đã xả bỏ nhục thân ở cõi Ta bà để về với Phật, cho biết thế gian vô thường, muôn vật đều hư huyễn, chỉ có Chơn tâm thường trụ bất biến. Giờ này, đối trước đài tiền, đệ tử chúng con cùng môn đồ pháp quyến, xin được bộc bạch đôi lời để nói lên nỗi lòng tiếc thương không cùng tận với vị Thầy khả kính, suốt đời đã tận tuỵ dắt dìu, dạy bảo chúng con trên con đường tu học.

Kính bạch giác linh Thầy. Chúng con có diễm phúc trưởng thành trong pháp nhũ từ hoà của Thầy, cho dù chúng con cũng biết, các pháp vô thường, không một pháp nào không chịu sự biến hoại, nhưng sự thật trong lòng mỗi một chúng con vẫn hằng mong Thầy trụ thế dài lâu, để tiếp tục dạy dỗ dắt dìu chúng con trên con đường đạo nghiệp.

Nhưng than ôi!
Đất trời chuyển động,
Sông Hương ngừng chảy
Núi Ngự bi sầu,
Thu vân ảm đạm,
Cả không gian như lắng chìm bao nỗi vấn vương,
Niềm đau này không lấy gì lấp cho bằng được,
Nỗi đoạn trường này đang quyện lẫn Pháp âm Thầy. Ngưỡng nguyện giác linh Thầy chứng giám.

Kính bạch giác linh Thầy

Thế là hết ! Còn đâu nữa những đêm dài trong Thiền thất , Thầy dạy bảo chúng con từng lời từng chữ, sửa cho chúng con từng nết từng hạnh, Thầy chỉ cho chúng con con đường tu tập, hướng dẫn cho chúng con từng bước đi trong cuộc sống đạo lý làm người, thậm chí, ngay khi đang còn trên giường bệnh, Thầy cũng còn hướng dẫn cho chúng con phải biết phân biệt thế nào là khách thế nào là chủ .

Còn đâu nữa những sáng chiều Thầy đã từng bước chậm rãi thiền hành quanh sân chùa, còn đâu nữa ngày hai buổi Thầy tĩnh toạ nơi bàn kinh, dịch từng câu, từng ý, từ Luận Thành duy thức đến Luận Câu Xá, từ Luận Trí Độ đến Trung Luận, và cũng không còn đâu nữa pháp âm hiền từ trên bục giảng cho chúng con và Tăng Ni khắp chốn, tăng ni thiện tín các nơi mất đi những câu đối Thầy cho.

Tất cả không còn nữa, chúng con chỉ biết nhìn Thầy qua di ảnh mà thôi, giọt lệ tuôn rơi xé lòng con trẻ. Bầu trời Phú xuân nhạt nhòa trong nước mắt bi thương, giờ này chúng con cảm thấy chơi vơi như thuyền không người cầm lái. Mặc dầu Thầy vẫn thường dạy: ”Vô thường thị thường, sinh tức tử, tử tức sanh", nhưng bạch giác linh Thầy,

Chim nào không cần tổ.
Trò nào không cần Thầy!
Quả là tôn sư vãng hỹ
Ô hô! Khấp lệ bi sầu,
Kính bạch giác linh Thầy,

Trong giờ phút ngàn năm vĩnh biệt này, mặc dầu hình hài Thầy tuy có xa, nhưng chúng con vẫn nghĩ, tâm hồn luôn luôn giao cảm và Thầy vẫn luôn luôn ở bên cạnh chúng con.

Kính bạch giác linh Thầy, ngàn xưa và ngàn sau, có đâu trăng lặng về non không trở lại, đường về xứ Phật vẫn tỏa ngát mùi sen, trong giờ phút thiêng liêng kính tiển Thầy ra đi, chúng con nguyện sống theo lời dạy bảo của Thầy, sống có ích cho Đạo, có lợi cho đời để không phụ công ơn giáo dưỡng của Thầy.

Nơi cảnh Ta-bà khổ trược này, nơi tổ đình Từ Đàm và Thuyền Tôn thân thương này, môn đồ pháp quyến chúng con xin lạy tiển biệt Giác linh Thầy.

Ngưỡng mong Giác linh Thầy thuỳ từ chứng giám.

NAM MÔ TÂN VIÊN TỊCH TỪ LÂM TẾ TÁNH TÔN TỨ THẬP TAM THẾ, TỪ ĐÀM THUYỀN TÔN NHỊ TỰ TRÚ TRÌ, HUÝ THƯỢNG TÂM HẠ PHẬT TỰ TRÍ ĐỨC HIỆU THIỆN SIÊU VÕ CÔNG HOÀ THƯỢNG BỔN SƯ GIÁC LINH TAM BÁI.

  

CẢM NIỆM CỦA TĂNG NI SINH
Khóa I Học Viện PGVN tại Huế 

 

§         Ngưỡng bạch Chư tôn Giáo phẩm trong Ban tổ chức tang lễ,

§         Kính bạch Chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức tăng, Ni trong Hội đồng điều hành Học viện PGVN tại Huế,

§         Kính thưa Chư tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni trong môn đồ Pháp quyến, cùng Thế quyến,

§         Thưa chư liệt vị.

            Chúng con là Tăng Ni sinh khóa I Học Viện PGVN tại Huế. Hôm nay, trước Linh đài của Cố Hòa thượng Viện trưởng, trong niềm xúc động vô biên của xứ sở Thần Kinh, kính xin Quý Ngài cho phép chúng con được bộc bạch đôi lời trước Giác linh của cố Hòa thượng và cho phép chúng con được gọi Hoà thượng bằng tiếng gọi "Thầy" gần gũi.

            Ngưỡng bạch Giác linh Thầy, quỳ trước Linh đài của Thầy là những Tăng Ni sinh viên vừa Tốt nghiệp Cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. Chúng con về đây, trước Giác linh Thầy mang theo một nỗi niềm xúc cảm vô hạn khi nghe tin Thầy đã viên tịch.

Ngưỡng bạch Giác linh Thầy! Mới ngày nào đây, chúng con được đón nhận niềm vui sướng, đón nhận một sứ mạng cao ca,í thiêng liêng từ chính tay Thầy trao, được nghe chính lời Thầy dạy bảo và lúc đó, chúng con đã thổn thức trong lòng niềm luyến tiếc khi phải xa Thầy, xa trường lớp, xa những tháng ngày đầy gian khó mà Thầy hy sinh vì chúng con. Ngày đó chúng con như những đàn chim non được chắp cho đôi cánh, hớn hở bay vào những khung trời cao rộng, và giờ này, đã có đàn tìm được nơi trú ngụ, có đàn đang bay đến những khung trời ở xứ lạ quê người.

            Nhưng dẫu trong bất cứ khung trời nào, hoàn cảnh nào chúng con vẫn luôn luôn hướng về Thầy, hướng về một bậc Thầy đã hy sinh trọn đời cho Đạo pháp, cho sự nghiệp đoàn kết Dân tộc và cho nền Giáo dục, đào tạo Tăng tài của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cả cuộc đời của Thầy ngập tràn sách vở, học hành và dạy dỗ; trên tay Thầy không lúc nào là không cóï  sách, tuy tuổi đã già, sức đã yếu mà Thầy vẫn tinh cần trong sự nghiệp phiên dịch Kinh, Luật, Luận.

Nói đến đây, chúng con lại nhớ đến những câu trong văn bia Thầy đã viết truy thán Hoà Thượng Thượng Trí Hạ Thủ: “Xuất thế tinh chuyên đã vậy, nào quên nhập thế độ sanh, dẫu tuổi già chẳng ngại dấn thân, hạnh Phổ Hiền lợi đời lợi đạo, biết thế sự lắm phen khe khắt, tâm hồn luôn hoan hỷ bao dung”. Chỉ bấy nhiêu chữ trong câu, và ngần ấy lời thật đơn giản để tán thán tha nhân mà  cả cuộc đời Thầy đã thực hiện trọn đủ ngần ấy.

          Ngưỡng bạch Giác linh Thầy! Chúng con vẫn còn nhớ hình ảnh của Thầy lo lắng cho chúng con từng nơi ăn chốn ở, lo cho chúng con từng giấc ngủ giữa đêm dài. Thầy sợ đêm đông thiếu chăn lạnh không ngủ được, Thầy sợ phòng ở chật hẹp trời nóng không học được.Thế là Thầy lo xây Trường, xây Tăng xá, xây Thư viện, Thầy lo muôn vàn nỗi lo cho sự học đạo của chúng con, từ lúc chúng con mới vào Học viện cũng như khi chúng con đã ra trường. Hôm đó, Thầy không quên căn dặn anh em chúng con phải luôn luôn gắn bó, liên lạc với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, đừng lảng quên nhau trong sự nghiệp tu tập và hoằng hóa.

            Thật đúng như người ta thường nói, lời của người Thầy là ngôn ngữ Hồng nâng bổng giấc mơ Xanh, là viên phấn trắng chuốt trắng tâm hồn Trắng. Thưa Thầy, suốt 53 năm trong cuộc đời thí pháp độ sanh, sức khỏe của Thầy giảm dần theo năm tháng, theo từng trang sách Thầy đã dịch, và sức Thầy đã mỏi mòn vì bao thế hệ Tăng Ni chúng con. Thế mà trong chúng con lại có lúc vẫn chưa cố gắng, vẫn còn chểnh mãng trong việc học hành. Hôm nay, trước Giác linh Thầy, chúng con xin thành tâm sám hối và ngưỡng mong Giác linh Thầy tha thứ cho chúng con. Chúng con nguyện sẽ tinh tiến nỗ lực hơn nữa để xứng với hoài mong của Thầy.

            Ngưỡng bạch Giác linh Thầy! Trước sự ly biệt ai không chạnh lòng, không rơi lệ trước cảnh kẻ ở người đi, mà người đi lại là bậc Thầy tôn kính trong sự nghiệp tu tập của chúng con. Sự ra đi của Thầy quá đột ngột với chúng con. Khi thành lập xong Ban liên lạc Cựu Tăng Ni sinh viên Học viện PGVN tại Huế, và dự định những ngày này chúng con sẽ về thăm và trình diện với Thầy, được quỳ dưới chân Thầy để nghe lời chỉ giáo. Nào ngờ, chúng con chưa kịp về thăm thì Thầy đã ra đi. Thầy đã bước một bước thật dài qua miền Tịnh cảnh. Ngày chúng con về thăm Thầy không ngờ lại là ngày thọ tang Thầy, tiễn đưa Thầy, nói lời vĩnh biệt Thầy!!!! Còn nỗi đau nào lớn hơn, còn sự bất hạnh nào bằng. Giờ này, trường còn đó, Chùa Từ Đàm còn đây, bao nhiêu thế hệ Tăng Ni còn đang trông đợi pháp nhũ của Thầy mà Thầy đã ra đi. Chúng con đã mất Thầy thật rồi!

Nhưng chúng con phải tự giác tỉnh rằng:  Tấm thân Ngũ uẩn Thầy tuy mất, song Pháp thân của Thầy mãi ngự trị trong tâm hồn chúng con - Đó là niềm an lạc khi chúng con tưởng nhớ về Thầy, nhớ về tấm gương sáng. Aïnh sáng đạo hạnh và trí tuệ của Thầy là nơi nương tựa cho chúng con. Tuệ nghiệp của Thầy luôn dẫn bước cho chúng con trên con đường hướng về giải thoát an lạc. Thầy luôn là nguồn an ủi, vỗ về chúng con. Biết vậy, song trong bối cảnh hiện tại của Giáo hội, sự ra đi của Thầy vẫn là một mất mát lớn cho Tăng Ni, Phật tử, cho sự nghiệp Giáo dục đào tạo Tăng tài.

Thầy ra đi con làm sao giữ lại
Hình bóng Thầy nay con biết tìm đâu
Thầy ra đi nghe biển khóc, trời sầu
Đàn con dại biết tìm đâu nương bóng!

            Giờ này,  khấu trước Nghê đài, chúng con thành kính thắp nén tâm hương cúng dường Giác linh Thầy. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ Giác linh Thầy qua miền Tịnh cảnh và sớm hồi nhập Ta bà để tiếp tục sự nghiệp hoằng pháp độ sanh.

NAM MÔ TỰ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP TAM THẾ

HÚY THƯỢNG TÂM HẠ PHẬT TỰ TRÍ ĐỨC HIỆU THIỆN SIÊU ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG GIÁC LINH THUỲ TỪ CHỨNG GIÁM.

 NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

  

CẢM NIỆM CỦA THẾ QUYẾN CỐ HÒA THƯỢNG

 Ngưỡng Bạch Giác Linh Hoà Thượng

 

Hôm nay, chúng con nội ngoại nơi quê nhà họ Võ, làng Thần Phù, thuộc xã Thuỷ Châu, nơi sinh trưởng của Cố Hoà Thượng, đang quy tụ trước Linh đài kính mong Giác Linh Hoà Thượng, cho phép chúng con được bộc bạch đôi lời đơn sơ trước khi Hoà Thượng về cõi tịch tịnh.

Hơn 60 năm qua, Hoà Thượng đã rời xa quê Cha đất Tổ, cát ái từ thân, xuất gia học đạo. Rồi sau đó Hoà Thượng đã trở thành một bậc chân tu đạo hạnh, suốt cả cuộc đời xả thân cho sự nghiệp Giáo dục Tăng Ni, cho sự nghiệp Hoằng Pháp lợi sanh, cho sự nghiệp  duy trì mạng mạch của Giáo hội.

Trong cuộc đời hoằng hoá lợi sanh ấy, biết bao trách nhiệm nặng nề, biết bao Phật sự đa đoan nhưng Hoà Thượng vẫn không quên hiếu đạo của một người con, người cháu trong họ tộc.

Đối với người đã khuất, Hoà Thượng đã noi gương Ngài Đại hiếu Mục Kiền Liên, nương thuyền Chánh Pháp tổ chức cầu nguyện cho chư hương linh trong họ tộc được siêu độ, đối với họ hàng quyến thuộc còn sống, Hoà Thượng đã ân cần thăm viếng, hỏi han và đặc biệt  bao giờ Hoà Thượng cũng khuyến khích việc tu học. Nhờ sự quan tâm dìu dắt đó, anh em, con cháu của họ tộc đã dần dần trở nên thuần thiện.

Mỗi lần anh em con cháu họ tộc chúng con đến thăm viếng Hoà Thượng, bao giờ cũng thấy vừa kính vừa sợ, vừa thương, vừa gần gũi thân tình. Tư cách, đạo phong toát ra từ Hoà Thượng đã tạo nên những tình cảm, những trạng thái tâm lý đó trong chúng con. Nhưng mỗi lần có dịp hỏi han, chỉ dạy thì bao giờ Hoà Thượng cũng ân cần, từ tốn, giản dị, hiền hoà như một bậc mô phạm.

Ôi! Kể làm sao hết ân đức của Hoà Thượng khi cả một đời chỉ biết phụng sự Phật và Giáo Hội của Đức Phật, quên hết mọi chuyện riêng tư. Cả cuộc đời Hoà Thượng là cả một tấm gương sáng về đạo hạnh.

Vẫn biết rằng đối với Hoà Thượng, chuyện sanh tử là chuyện bình thường, xác thân này chỉ là xác thân tạm mượn, cõi đời này chỉ là cõi tạm nương để tìm về một cõi tịch tịnh, nhưng chúng con vẫn không sao không xúc động, bùi ngùi khi Giáo Hội mất đi một bậc lãnh đạo sáng ngời phạm hạnh, Thiền môn mất đi một bậc lương đống và họ tộc chúng con mất đi một người con, người cháu, người ông tràn đầy hiếu hạnh, nghĩa tình.

Giờ này, tất cả mọi người nội ngaoûi của họ tộc chúng con chỉ biết nghiêng mình, cúi đầu đảnh lễ giác linh Hoà Thượng. Nguyện cầu Giác Linh Hoà Thượng tiêu diêu nơi Lạc cảnh và chúng con ở lại đây nguyện noi gương Hoà Thượng trên bước đường tu tâm hành thiện.

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

 

ĐIẾU VĂN  TOÀN THỂ TĂNG NI BAN ĐẠI DIỆN PHẬT GIÁO QUẬN THỦ ĐỨC, QUẬN 9 VÀ TĂNG NI CÁC TỰ VIỆN

 NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI DÀ PHẬT

Kính bạch:Chư tôn giáo phẩm HĐTSTW GHPGVN

Kính bạch: Ban trị sự Tỉnh TTH

Kính bạch: Ban tổ chức tang lễ

     Cùng môn đồ và pháp quyến

Kính bạch: Giác linh cố đại lão Hoà thượng thượng Thiện hạ Siêu.Phó chủ tịch thường trực HĐTS kiêm trưởng ban Giáo dục Tăng ni TW GHPGVN-Viện trưởng hội đồng Học viện PGVN -Viện chủ tổ đình Từ Đàm và Thiền Tôn Tp.Huế.

Hôm nay trước Giác linh Hoà thượng, chúng con toàn thể tăng ni Ban đại diện Phật giáo hai quận Thủ Đức và quận Chín cùng tăng ni các tự viện, được tin cố đại lão Hoà thượng đã an nhienen thâu thần thị tịch.

Toàn thể Tăng Ni Phật tử chúng con bàng hoàng xúc độnh vô cùng kính tiếc trước sự ra đi của cố Hoà thượng để lại cho GHPGVN một tổn thất lớn lao cho Đạo pháp và đân tộc, nhất là đối với sự nghiệp giáo dục Tăng Ni tài cho Giáo hội, giờ đây vắng bóng một bậc Tài Đức song toàn, đã hằng tâm lo lắng cho hàng Tăng ni qua nhiều thế hệ, và đối với ban trị sự và Tăng ni Phật tử thành phó Huế cũng như thành phố Hà nội và thành phố HCM cùng các tỉnh thành đã mất đi một vị cao Tăng giáo phẩm tối cao, đã suốt đời phụng sự cho  GHPGVN. Còn đối với môn đồ Pháp quyến đã mất đi một vị Thầy vô cùng kính quý mà suốt đời không sao tìm lại được.

Trước sự tổn thương mất mát lớn lao này, toàn thể Tăng Ni Phật tử Q.9 và Q . Thủ Đức TP HCM. Chúng con vô cùng xót xa đau buồn, đến đây để tiễn biệt cố Hoà Thượn về nơi cõi Niết Bàn tịch tịnh. Chúng con xin chia sẻ những mất mát lớn lao đối với GH cùng Ban trị sự tỉnh và moion đồ Pháp quyến.

Sau đây xin được phép ban tổ chức cho chúng con có đôi lời bộc bạch lên Giác linh Hoà thượng.

Kính bạch Giác linh Hoà thượng.

               Sắc không một phút tuy tan mộng
               Tình nghĩa Ân sư vẫn vẹn toàn
               Sự ra đi về

Sự ra đi về quê hương bổn cố của Hoà thượng là khứ lai vô ngại, sanh diệt diệc dĩ, tịch diệt vi lạc. Chúng con dẫu biết rằng: Tứ đại giai không đứng trước cảnh chia li này, tình nghĩa Thầy trò, chúng con làm sao không khỏi ngậm ngùi thương tiếc- rồi mai đây chúng con khi đến thành phố Huế, còn đâu chiêm ngưỡng những nét từ hoà tôn kính, còn đâu nghe lời dạy dỗ khuyến tấn của Ngài cho chúng con, còn đâu nữa để chúng con đảnh lễ thỉnh cầu.

Trong giờ phút thiêng liêng này, tại chùa Quán Sứ Thủ Đô Hà Nội, cũng như Thiền Viện Quảng Đức TP HCM và nơi đây Tổ đình Từ Đàm tất cả Tăng Ni và Ban trị sự các tỉnh thành đều long trọng tổ chức lễ truy niệm cố Giác linh Hoà thượng.

Giờ đây chúng con xin thắp nén tâm hương, tưởng niệm Giác linh Ngài, cầu nguyện Giác linh cố Hoà thượng được cao đăng Phật quốc, hội nhập Ta Bà, hoá độ chúng sanh.

Để thể hiện tấm lòng thành kính, chúng con xin dâng lên hương đăng quả phẩm và tịnh tài.

Ngưỡng mong Giác linh Hoà thuợng đài tiền chững giám.

Xin Ban tổ chức tang lễ và môn đồ Pháp quyến chứng minh ai nạp.

 Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A-di-đà Phật

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/nguoi/dieu2_HTThichThienSieu.htm

 


Vào mạng: 1-11-2001

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang