Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
SƯ TRƯỞNG NHƯ THANH: CUỘC ĐỜI và SỰ NGHIỆP
Chùa Huê Lâm

 nhuthanh.jpg (18595 bytes)

Chân dung của Ni trưởng Như Thanh (ảnh của http://www.lotuspro.net)


MỤC LỤC

Lời mở đầu NT. Giác Nhẫn, NT. Như Huy, NT. Huyền Huệ, NT. Như Hoa
 
LƯỢC SỬ
Lược sử Sư trưởng thượng Như hạ Thanh, NT. Như Huy, NT. Huyền Huệ, NT. Như Ấn
Như Thanh Sư trưởng sử thi Trụ Vũ
 
 
SỰ NGHIỆP
Sư trưởng Như Thanh - Một bậc Thầy
Bậc Thầy giới đức kiêm ưu Hàng Đệ tử
 
Sư trưởng Như Thanh - Một bậc chân tu
Sư trưởng Như Thanh - Một bậc chân tu    SC. Hạnh Huệ
Sư trưởng Như Thanh tài đức tuyệt vời Võ Đình Cường
Vài nét về Sư trưởng TT. Giác Thiện
Đức tánh bình đẳng  SC. Như Huệ
Chân dung Người ĐĐ. Nhựt Từ
 
Sư trưởng Như Thanh với sự hình thành và phát triển Ni Bộ Nam Việt
Sư trưởng Như Thanh với sự hình thành và phát triển Ni Bộ Nam Việt Trần Hồng Liên
Cây đại thụ trong rừng thiền Ni Bộ Bắc Tông  Dương Kinh Thành
 
Sư trưởng Như Thanh với sự nghiệp giáo dục
Vài mảng chuyện nhỏ về Kỳ túc Ni trưởng Thích Như Thanh HT. Đổng Minh
Đường hướng giáo cho Ni chúng TT. Chơn Thiện
Nhà giáo dục đạo học Hạnh Phương
Câu đối tưởng niệm ĐĐ. Thiện Hữu
Sư trưởng Như Thanh với sự nghiệp giáo dục Ngọc Minh
 
Sư trưởng Như Thanh – Một nhà thơ
Sư trưởng Như Thanh – Một nhà thơ NS. Như Đức
Đẹp đời giỏi đạo hay thơ Tống Hồ Cầm
Đọc thơ chữ Hán của Sư trưởng    Trần Tuấn Mẫn
Thơ, vầng trăng tuệ giác Hạnh Phương
Hồng Ẩn nữ sĩ Thanh Vân Như Hiên
Thử tìm hiểu bài "Thơ Nhàn" của Sư trưởng   Diệu Nga
 
Sư trưởng Như Thanh với các tác phẩm giáo lý
Dòng mạch tâm linh trong các tác phẩm giáo lý NT. Như Ấn
Khai Thị     Diệu Nga
 
Sư trưởng Như Thanh với công trình xây dựng Chùa–điện
Sư trưởng với các công trình xây dựng Chùa–Điện Trần Hồng Liên
Lễ khánh thành Bảo Điện Quan Âm chùa Hải Vân NS. Như Đức
 
Sư trưởng Như Thanh với công tác từ thiện và các cơ sở tự túc
Sư trưởng Như Thanh với công tác từ thiện và cơ sở tự túc  TN. Hạnh Tâm, Tâm An
Một nét chữ Tâm trong công hạnh từ thiện    Giác Đạo
 
 
CẢM TÁC
Ngưỡng mộ Sư trưởng Như Thanh   HT. Đức Nghiệp
Đôi dòng về Sư trưởng Huê Lâm    TT. Nhật Quang
Đôi lời kỷ niệm HT. Hồng Đạo
Chút lòng tri ân NT. Như Chánh, NS Như Phùng
Cảm niệm phú ĐĐ. Phước Cẩn
Xem thơ Sư trưởng   GS. Hoàng Như Mai
Cách vật trí tri      NS. Như Nguyên
Nhớ về một bậc Thầy  SC. Như Phương
Cảm nghĩ nhân đọc lược sử của Sư trưởng Như Thanh   GS. Nguyễn Khuê
Một cánh Hoa Đàm ĐĐ.Thiện Thuận
Con về đây SC. Như An
Ngày tháng bên Thầy TN. Huệ Hạnh
Nhớ Thầy Diệu Nga
Thầy và chúng Phổ Hiền Tâm Thanh
Học Kinh bên Thầy Diệu Mai
Bồ Tát Hồng Khương
Một đóa Ưu Đàm Tâm Quang
Hồi tưởng Diệu Tông
Một ngọn đèn không bao giờ tắt Chánh Lý

 


Cập nhật: 4-3-2001

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang