Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
SƯ TRƯỞNG NHƯ THANH: CUỘC ĐỜI và SỰ NGHIỆP
Chùa Huê Lâm

Đôi lời kỷ niệm
Hòa thượng Thích Hồng Đạo

 

Ni lưu Sư trưởng mấy người,
Như Thanh tài đức sáng tươi cuộc đời.
Một lòng vì đạo chẳng rời,
Tấm gương kim cổ, tuyệt vời độ sanh.
 
Thung dung trên nẻo đường lành,
Đèn treo muôn thuở danh thanh muôn đời.
Nói sao cho hết bằng lời,
Bậc người đức trí tuyệt vời tài cao.
 
Anh em huynh đệ tâm bào,
Đôi lời kỷ niệm ghi vào vàng son.
Thủy chung mãi mãi vẫn còn,
Đạo tình thắm thiết vuông tròn ngàn năm.

 


Cập nhật: 4-3-2001

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang