Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
SƯ TRƯỞNG NHƯ THANH: CUỘC ĐỜI và SỰ NGHIỆP
Chùa Huê Lâm

Học kinh bên Thầy
Diệu Mai

 Chúng con, Phật tử của đạo tràng Bát quan trai chúng Phổ Hiền 1 chùa Huê Lâm, may mắn đủ duyên lành được Thầy trực tiếp giảng dạy bộ sách "Lược Giải Kinh Hoa Nghiêm" do Thầy biên soạn vào năm 1989. Trong phần "Đôi lời phi lộ" của bộ sách này, Người viết: "Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh rất có giá trị trong tinh thần phát huy hạnh Đại thừa của chư Hành giả. Nhưng vì Kinh này có giá trị rộng lớn, cũng quá sâu xa nên phần đông hàng Phật tử tuy hâm mộ mà không đủ duyên học hỏi hoặc hành trì cho tới nơi, tới chốn. Phần ít chỉ đem ra đọc tụng mà không thể nhập được lý nghĩa nhiệm mầu, cũng không thể theo đó để thực hành cho đến chỗ cứu cánh viên mãn." Qua những giờ học này, Thầy khai mở con đường tu học để chúng con theo đó hành trì.

Không phải chỉ riêng vào thời gian có bộ sách này Thầy mới mở lớp để giảng dạy, mà Thầy luôn quan tâm nhắc nhở và tạo mọi duyên để Phật tử chúng con được dịp học hỏi Kinh sách. Thời gian giảng ở lớp không cố định. Mỗi tuần, Thầy dành trọn một ngày để giảng, có khi hai hay ba ngày liên tiếp. Gặp khi Thầy bận lo Phật sự, như xây cất ở chùa Huê Lâm II (Bà Rịa) hay ở chùa Hải Vân (Vũng Tàu), thì lớp tạm ngưng vài ngày rồi lại tiếp tục. Thầy rất nhiều việc nhưng vẫn đích thân đứng lớp dạy học, theo dõi các công trình, Thầy mới an tâm, do vậy sức khỏe có phần suy giảm.

Thầy có một đời sống nội tâm thật vững, lòng từ bi vô bờ, luôn muốn chỉ dạy để chúng con thông hiểu tận tường mọi lẽ. Những khi giảng bài, Thầy bảo chúng con đọc, Thầy giải thích từng chữ, từng câu, từng ý và đưa ra câu hỏi để chúng con suy nghĩ trả lời. Dù với thiển ý, mỗi người cũng lần lượt trình bày, nếu có chỗ chưa đủ thì Thầy dạy thêm. Thầy bảo: "Học không thưa hỏi thì sẽ không thông suốt. Thầy hỏi, trò suy nghĩ trả lời; trò thắc mắc, Thầy giải thích. Có như vậy thì sự học mới có kết quả." Trong lúc giảng, Thầy luôn đưa ra những ví dụ thực tế, súc tích. Chúng con không được ghi chép chỉ nên chú tâm nghe ghi nhớ và hành trì. Thầy dạy: "Tâm lãnh hội chánh pháp và thân hành trì thì chánh pháp mới được truyền bá, đạo mới hiển lộ; nói suông không bao giờ đạt đạo." Chúng con với lòng kính phục vô ngần, luôn ghi nhớ lời Thầy.

Khi giảng giải đến tập hai, phẩm "Nhập Pháp Giới" tức là đi vào cảnh giới chơn thật của tâm, Thầy dạy hàng Phật tử: "Trước hết là noi gương chánh trí của Ngài Văn Thù, sau noi gương hạnh của Đức Phổ Hiền mới đầy đủ phước trí và cuối cùng là gương lành đức sáng của Thiện Tài đồng tử, mẫu người cầu đạo chí thành rất xứng đáng để noi theo, để tu tập phương thức học Bồ-tát đạo và tu Bồ-tát hạnh."

Khi giảng đến tập ba, "Pháp môn hành Thiền", Thầy bảo: "Chư Phật, Tổ và các vị Thiền sư nhờ thiền định mà chứng quả" và nhấn mạnh vai trò của thiền định trong Phật pháp. Thầy còn trực tiếp chỉ dạy chúng con phương pháp ngồi thiền.

Giảng xong bộ sách "Lược Giải Kinh Hoa Nghiêm" chúng con trình sở học, sở tu. Sau đó, tất cả đều được Thầy ban thưởng khích lệ.

Những bài học trên đã giúp chúng con hiểu lẽ vô thường của kiếp nhân sinh, và chỉ có con đường tu Bồ-tát hạnh mới đem đến sự lợi lạc cho mình và người.

Thành quả này đem lại cho chúng con niềm tin vững chắc trên bước đường tiến tu. Chúng con không bi quan nghĩ rằng đời mạt pháp khó tu, khó chứng mà buông trôi theo dòng đời. Muôn vàn cảm niệm công ơn Thầy đã khai thị và xin nguyện "Y giáo phụng hành."

Phật tử Diệu Mai

 


Cập nhật: 4-3-2001

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang