Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
SƯ TRƯỞNG NHƯ THANH: CUỘC ĐỜI và SỰ NGHIỆP
Chùa Huê Lâm

Độc Như Thanh Sư trưởng lược sử hữu cảm
Nguyễn Khuê

 

Vô thường tảo giác nhập Hương trường,
Ni bộ cao phong lập nhất phương.
Kinh Luật chân như thâm diệu lý,
Thi văn thiền hạnh diễm khuê chương.
Lợi sanh y giáo tâm từ tế,
Hoằng pháp tùng lâm chí xiển dương.
Lục thập dư niên hành chánh đạo,
Lạp cao đức trọng thế lưu phương.
 
Mậu Dần niên, Mạnh Thu (1998)
Giáo sư Nguyễn Khuê

 

 Cảm nghĩ nhân đọc lược sử của Sư trưởng Như Thanh

Sư trưởng sớm giác ngộ vô thường, nên đã xin vào học trường Hương;
Người như một đỉnh núi cao đứng một phương trong Ni bộ.
Kinh Luật thì hiểu sâu diệu lý chân như,
Thơ văn lại lóng lánh vẻ đẹp thiền hạnh.
Về lợi sanh, Người lo mở phòng khám bệnh phát thuốc và trường học, thể hiện tâm từ tế;
Về hoằng pháp, Người chăm xây dựng tự viện, đào tạo Ni tài, tỏ rõ chí xiển dương.
Hơn sáu mươi năm hành chánh đạo,
Tuổi đạo cao, đức hạnh lớn, danh thơm của Người lưu lại mãi với đời.
 
Tháng Mạnh Thu, năm Mậu Dần (1998)
Giáo sư Nguyễn Khuê
tự dịch.

 


Cập nhật: 4-3-2001

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang