Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
SƯ TRƯỞNG NHƯ THANH: CUỘC ĐỜI và SỰ NGHIỆP
Chùa Huê Lâm

Một ngọn đèn không bao giờ tắt
Chánh Lý - Kiều Thế Đức

Tôi đang ngồi đọc sách thì nhận được thư của một bạn thân là anh Thiện Chơn gởi từ Sài Gòn sang. Sau khi đọc xong lá thư, tôi thẫn thờ mãi đến mươi phút mới trở về trạng thái bình thường.

Trong thư, bạn tôi cho biết là sức khỏe của Sư trưởng chùa Huê Lâm ngày một kém và Người có thể trở về hầu Phật bất cứ lúc nào. Anh cũng có ý muốn tôi góp phần vào việc soạn thảo tập sách viết về Sư trưởng. Điều này nếu anh Thiện Chơn không gợi ý thì tôi cũng phải góp phần để tỏ lòng biết ơn của tôi đối với Sư trưởng, người đã không phân Tăng-tục mà còn đối đãi với nhóm cư sĩ chúng tôi một cách thật là trân trọng. Chỉ một điểm này thôi cũng đủ chứng tỏ rằng Người hiểu rõ ý nghĩa còn ta-người thì chưa vào cửa Phật.

Tôi còn nhớ, vào khoảng năm 1980, nữ thi sĩ Hỷ Khương, nhân một lần ngâm bài thơ "Từ Phụ" trong bài trường thi "Đời Đức Phật" của tôi, đã nói như sau: "Anh đã có lần nào đến thăm chùa Huê Lâm chưa? Nếu anh đến đấy và được hầu chuyện với Sư trưởng thì chắc là anh sẽ thích lắm. Vì anh sẽ gặp được một vị Ni đạo cao, đức dày rất đáng cho anh em mình kính phục." Thế rồi Hỷ Khương cho địa chỉ. Ít ngày sau, tôi tìm đến chùa Huê Lâm, và sau khi hầu chuyện với Sư trưởng, tôi thấy Hỷ Khương đã nói không sai. Kể từ đó, tôi trở thành một thành viên trong nhóm cư sĩ thường phụ Sư trưởng soạn kinh. Càng gần Người, chúng tôi càng kính phục; kính phục không những về sự thâm hiểu Phật pháp, về sự đối đãi bình đẳng không phân ta-người, về tính điềm đạm đầy lòng từ bi hỷ xả, mà còn kính phục ở chỗ Người xả thân để làm việc đạo.

Hồi ấy, tôi thường xuyên cùng một số bạn đạo vào chùa Huê Lâm hầu Sư trưởng để phụ soạn kinh. Chúng tôi đều cảm phục, đôi lúc có thể nói là rất xúc động khi thấy Sư trưởng tuổi đã nhiều mà không chịu ngơi nghỉ. Mỗi ngày chủ nhật, Người cùng chúng tôi soạn kinh từ tám giờ sáng đến mười một giờ trưa, rồi từ một giờ trưa đến bốn, năm giờ chiều. Khi chúng tôi về rồi thì Người lại tiếp tục dạy các chúng Phổ Hiền về Thiền, Bát-nhã hoặc Duy thức cho đến sáu, bảy giờ mới ngưng; tối đến, lại thức tới tận khuya; có khi dậy từ hai giờ sáng để luận Kinh. Người đã cao tuổi nên hay đau răng. Đôi lúc, thấy mặt của Người sưng húp lên, chúng tôi mời Người đi nghỉ để chúng tôi làm tiếp, khi nào có chỗ không hiểu thì thỉnh ý sau, nhưng Người không chịu cứ mải ngồi lại làm việc.

Có một lần, lâu lắm rồi, tôi ghé qua thăm lúc Người ở chùa Từ Nghiêm. Hôm ấy, Người nói một câu làm tôi khi về nhà cứ suy nghĩ mãi và cũng chính câu nói ấy khiến tôi hăng say hành Phật sự không dám biếng lười. Người nói: "Đạo hữu có biết không, tôi có một nguyện lớn là định thực hiện một Tòng lâm vĩ đại nhưng nay không còn đủ duyên nữa nên đành để đời sau thực hiện tiếp." Nghe xong câu nói này, lòng tôi cứ nôn nao và cho đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại câu nói ấy, tôi vẫn còn thấy xúc cảm làm sao!

Rất nhiều lần có việc vào Chợ Lớn, tôi tạt qua chùa Huê Lâm để thăm sức khỏe của Người. Mỗi lần tôi đến, Người đều chu đáo, vui vẻ ra tiếp chuyện ngay, dầu đang bận tiếp chuyện một vài vị Ni, chứ không bao giờ bảo thị giả ra cho tôi về vì đang bận tiếp khách. Cách cư xử này, cho thấy rõ là Người không bao giờ kiêu mạn và coi thường sự viếng thăm của một cư sĩ. Nhờ vào tấm gương sáng chói ấy, tôi thấy quý Ni ở chùa Huê Lâm cũng không mắc lỗi lầm là có óc đối đãi ta người, tự tôn tự đại.

Ngày hôm nay, ngồi ghi lại những cảm xúc của mình, tôi thấy rằng có ghi đến bao nhiêu trang giấy cũng không đủ để nói lên hạnh đức cao cả của Người.

Tôi suy nghĩ về Thầy,
Nhiều tuổi vẫn hăng say,
Mải lo làm Phật sự,
Thật hiếm có đời nay.

Con xin cầu chúc Sư trưởng thân tâm thường an lạc, không đau yếu cho tới ngày trở về hầu Phật. Trong đạo Phật, sống chết là việc thường, duyên còn thì ở, duyên hết thì đi. Tuy nhiên, có một điều là khi còn sống, người Phật tử phải sống sao cho ích người lợi vật, đem ánh sáng Phật-đà ra soi rọi, giúp đỡ những vị còn mê đắm, tối tăm. Con thấy rằng Sư trưởng đã thực hiện những sự việc đó một cách rất tích cực trong đời. Ngoài những sự việc cao cả của Người mà con đã nói ở các phần trên, Người còn xây trường học, mở phòng trị bệnh, phát thuốc miễn phí để giúp đỡ những người nghèo khó, bệnh tật và những trẻ em không có đủ điều kiện đến trường. Gương sáng ấy, không những soi rọi vào chính bản thân con và các đệ tử của Người, mà còn là tấm gương sáng cho những ai đang đi trên con đường giải thoát vậy.

là người hiếm có,
Trưởng dưỡng muôn hạnh lành,
Thượng cầu Phật huệ,
Hạ hóa chúng sanh,
Như lời Phật dạy,
Tinh tấn tu hành.
Haình, không mạn, tiến nhanh,
Thanh tâm, quyết chí viên thành quả tu.
Một lòng Thiền- Tịnh,
Trừ tưởng mê ngu.
Ngọn dù cao tột(1),
Nuôi dưỡng tâm từ.
Tham, sân, si, mạn đó ư?
Quyết trừ cho hết, tâm tư nhẹ nhàng.
Đèn trí tuệ phóng quang tỏa rộng,
Không ta người, trọn sống vì bi,
Bao dong luôn nhớ, nên chi,
Giờ giờ an tịnh, khó chi buộc ràng.
Tắt, nhưng còn, chứng rằng chưa tắt,
Suốt cuộc đời, Sư trưởng thật khiêm cung,
Thế nên gương sáng chiếu cùng,
Trong hàng đệ tử, nỗi mừng lớn sao!
Về đời Người, ai nào không rõ,
Diệu Đức xong, chứng tỏ lòng kiên,
Người ra Bắc, học tiếp liền,
Rồi về ứng dụng, thiện hiền lắm thay!
Khiến Ni bộ do Người lãnh đạo,
Trở dần thành tột hảo nào sai,
Tạo nên bao vị Ni tài,
Hiểu sâu Phật pháp, miệt mài xiển dương.
Ngoài ra về Giới hương, phải nói,
Thật đáng khen, liệu chối được nao?
Chư Ni hạnh đức đã cao,
Xả đi đối đãi, dạt dào quyết tâm.
Theo Sư trưởng, cầu tầm giải thoát,
Sống vị tha, bát ngát tình thương,
Chúng sanh là Ngã nên Thường,
Mãi trau xả hạnh, trên đường tiến tu.

 

Song Thành, ngày 18 tháng 10 năm 1997.
Chánh Lý - Kiều Thế Đức

 


Cập nhật: 4-3-2001

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang