Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
SƯ TRƯỞNG NHƯ THANH: CUỘC ĐỜI và SỰ NGHIỆP
Chùa Huê Lâm

Nhớ Thầy
Diệu Nga

Bỗng nhớ quá mái chùa rêu phong cũ
Những ngày mưa nước ngập cả Trai đường(1)
Giàn thanh long trái đỏ lẫn trong sương(2)
Và hơn hết, hình bóng Thầy khả kính.
 
Con vẫn tiếc những ngày xưa thanh tịnh
Ở bên Thầy phiền não tự sạch không
Mỗi tối dịch Kinh nghe khói quít thơm nồng
Lâng lâng sống với niềm vui đạo vị.
 
Con hằng giữ những lời Thầy khai trí:
Một TÂM này trùm khắp cõi hằng sa
Như gương soi bình đẳng chứa muôn nhà
Đồng với PHẬT cùng CHÚNG SANH tương tức.(3)
 
 
Thầy thường dạy: Pháp trần vốn không thực
Đừng nhọc công dấy khởi niệm phân hai(1)
Sống tùy duyên như gió thổi mây bay
Nhưng bất biến, sắt son vì đạo cả.
 
Từ tạ Thầy, con về vùng đất lạ
Mười mấy năm qua, lòng vẫn nhủ lòng
Đền ơn Thầy, làm rạng rỡ tông phong
Nhưng nỗi nhớ hay về trong giấc ngủ.
 
Một tối con mơ được về quê cũ
Ôm chân Thầy, nước mắt rớt như mưa
Ân sư ơi, thương nhớ nói sao vừa!
Chỉ còn biết gặp Thầy trong hạnh nguyện.
Tháng 10/1997.
Đệ tử Diệu Nga

 


Cập nhật: 4-3-2001

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang