Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
SƯ TRƯỞNG NHƯ THANH: CUỘC ĐỜI và SỰ NGHIỆP
Chùa Huê Lâm

Đẹp đời, giỏi đạo, hay thơ
Nhân sĩ Tống Hồ Cầm

Ni chúng Ni viện Huê Lâm tại Thành phố Hồ Chí Minh, cũng là hàng đệ tử của Sư trưởng Viện chủ chùa Huê Lâm Thích Nữ Như Thanh, có nhã ý biên thư mời chúng tôi tham gia viết lời vào tập sách "Sư Trưởng Như Thanh – Cuộc Đời và Sự Nghiệp."

Là một thành viên chức sắc của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay, cũng như khá lâu trước đó với chức vụ trong Tổng Hội Phật giáo toàn quốc và Hội Phật học Nam Việt (chùa Xá Lợi), tôi hân hạnh được quen biết và quan hệ Phật sự với Sư trưởng là vị Trưởng lão Ni từ ngày thành lập Ni Bộ Nam Việt trong những thập niên 1950, 1960. Trong tập sách "Phật giáo Việt Nam" do đạo huynh Chánh Trí - Mai Thọ Truyền biên soạn bằng Việt, Pháp, Anh ngữ, xuất bản năm 1952, có đề cập bằng ảnh về hoạt động từ thiện do Sư trưởng chủ trương, của chùa Huê Lâm lúc bấy giờ.

Nghĩ đến Sư trưởng Như Thanh về mặt sáng tác thi ca, tôi bỗng nhớ đến lời viết của một nữ sĩ người Pháp nói về Đức Phật Thích-ca, Đạo sư của chúng ta rằng: "Phải chăng Ngài là một triết gia chí tôn, một nhà truyền giáo, một nhà giáo dục, một nhà xã hội học, nhân loại học? Vâng, mà trên tất cả những cái đó, Ngài là một nhà thơ vĩ đại." Hầu hết Phật tử chúng ta thì ai cũng hiểu kinh Pháp Cú là dòng thơ ngọc của ngọc kim cương. Cho nên, kể qua các thời đại, Thiền sư cũng là thi sĩ.

Mượn ý nêu trên, nơi đây tôi xin phép không đề cập đến công đức sâu dày và sự nghiệp tu hành chuẩn đắc của Sư trưởng đã đi vào lịch sử, mà chỉ đem tâm tư trầm mặc bằng thi hứng của lòng mình giao cảm qua những thi tác của Sư trưởng để lại, tập trung thành Đàm Hoa Thi Phẩm.

Khiêm tốn ghi lại cảm xúc từ vườn thơ hoa đạo này, nữ sĩ Như Hiên, một bạn thơ lâu năm với chúng tôi, từng xướng họa trong thi đàn Quỳnh Dao trước đây đã chí lý khi nói: "Riêng về mặt văn chương, những sáng tác của Sư trưởng nữ sĩ Như Thanh đã thật sự đóng góp, làm giàu thêm kho tàng văn hóa nước nhà."

Đọc hết hai thi tập Hoa Đạo và Đàm Hoa, chúng tôi nhận thấy Sư trưởng sử dụng thành thuộc các thể thơ tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục bát, thất ngôn, bát cú, đặc biệt là thơ Đường luật. Tứ thơ chính xác, lời thơ đôn hậu, tình thơ thanh thoát. Đó là những đặc điểm trong cảm tác dồi dào về thi hứng của Sư trưởng. Xuyên suốt một tinh thần lạc quan, gắn bó hồn nhiên với bản tánh tự tại và hòa đồng, như mấy đoạn thi sau đây:

Tâm trần dứt hết không còn vướng
Cảnh Phật lo gì chẳng được qua
Quyết chí tu trì tinh tiến mãi
Về đây Cực Lạc ở lòng ta.
(Chuông Chùa - Hoa Đạo)
Duyên xưa trong cõi thiện
Tình nay sống một nhà
Góp tay bồi Phật sự
Quyết lòng dẹp chúng ma
Thầy ung dung nẻo trí
Trò tôn kính nếp nhà
Bồ-đề nương bóng cả
Chánh giác nở màu hoa
Cao thay tình Sư đệ
Quý thay đạo Thích-già.
(Tình Sư Đệ, Đạo Thiền Gia - Hoa Đạo)

Chan hòa nhịp sống đạo với cảnh trí thiên nhiên, Sư trưởng đã khéo thích ứng sáng tạo những bức tranh nổi bật nét đẹp của núi sông, của nước mây thanh tú, của trăng gió thanh quang, hài hòa với niềm đạo, ý thơ. Chúng tôi còn nhớ, ngay ở buổi sơ ngộ tại Ni viện Huê Lâm, tính ra cũng đã tròn 40 năm qua, Sư trưởng với cung cách luận đạo, bình thơ đã lưu lại trong tôi lắm điều tương đắc và ngưỡng mộ. Ở buổi đầu hội kiến đó, Sư trưởng đã trao tặng mười bài thơ chữ đánh máy có chủ đề là Hội Sơn Thập Vịnh, do Sư trưởng cảm tác về cảnh trí Hội Sơn (chùa Hội Sơn, Thủ Đức).

Hồi năm kia, nghe Sư trưởng không được khỏe, tôi đến thăm, nhắc qua chuyện cũ và giao lại tận tay Sư trưởng thi phẩm ấy mà tôi cất giữ khá lâu. Nay tôi vui mừng thấy các bài thơ này được hợp tuyển in trong Hoa ĐạoĐàm Hoa Thi Phẩm.

Là người thơ cảm mộ người thơ, lại cũng là người mang hành trang "Duy Tuệ Thị Nghiệp", chúng tôi thành tâm ca ngợi Sư trưởng là một tài năng kiệt xuất khéo biến hóa thơ là đạo, đạo là thơ, rất tài tình, thật xứng đáng để lưu truyền hậu thế.

Chúng tôi cũng rất mong ấn phẩm "Sư trưởng Như Thanh – Cuộc Đời và Sự Nghiệp" sớm được thành tựu tốt đẹp như đạo nguyện của hàng đệ tử tin yêu của Sư trưởng. Và để làm quà đạo vị, thi vị, tôi kính tặng Sư trưởng và quý Ni chúng Huê Lâm bài thơ "Người Tu Nữ" của tôi cảm tác cách nay trên 50 năm (từng đăng trên các tạp chí Viên Âm, Từ Quang và gần đây trên báo Giác Ngộ).

NGƯỜI TU NỮ

Son phấn, mà người chẳng phấn son,
Lưỡi nồng pháp vị, nhạt mùi ngon,
Áo đơn thanh thoát màu hương khói,
Trí rạng bao la ánh nguyệt tròn!
Đào tơ, người lại chẳng tơ đào,
Cánh phượng, ai từng liệng chốn cao;
Người thử không gian sao bát ngát,
Thời gian vô tận thử là bao!
Hoa mộng, nhưng người chẳng mộng hoa,
Hương từ thơm ngát đãy cà sa,
Bao nhiêu châu ngọc cơm bình bát,
Vun xới thành tâm những bấy nhà!
Vàng ngọc, người sao chẳng ngọc vàng,
Ngọc vàng thế sự ngập sầu than,
Lòng thương đem trải cùng thiên hạ,
Lệ thảm người lau ức vạn hàng!
(Trích tập thơ Phật)
Nhân sĩ Tống Hồ Cầm
(Nhà thơ Tống Anh Nghị)

 


Cập nhật: 4-3-2001

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang