Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
SƯ TRƯỞNG NHƯ THANH: CUỘC ĐỜI và SỰ NGHIỆP
Chùa Huê Lâm

Ngưỡng mộ Sư trưởng Như Thanh
HT. Thích Đức Nghiệp

 

Hoa Đàm ngát tỏa khắp trời Nam,
Sư trưởng Như Thanh sống vẹn toàn.
Tài đức nêu cao nơi giáo sử,
Lợi danh giũ sạch chốn Già-lam.
Ra tay trồng tỉa vườn Ni giới,
Gắng sức làm nên phước thế gian.
Tốt Đạo đẹp đời gương sáng mãi…
Hiện thân Long nữ chí siêu phàm.
 
Phật Lịch 2542
Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ đình Giác Minh
Mùa Hạ năm Mậu Dần,1998
Hòa thượng Thích Đức Nghiệp
Kính đề

 


Cập nhật: 4-3-2001

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang