Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
SƯ TRƯỞNG NHƯ THANH: CUỘC ĐỜI và SỰ NGHIỆP
Chùa Huê Lâm

Con về đây
Như An

Từ độ ấy con vâng lời Thầy dạy,
Xếp hành trang về sống lại núi rừng.
Đường đi lên dốc đá lắm chập chùng,
Chân bé nhỏ ngại ngùng nhưng gắng bước.
Con về đây với lời vàng tha thiết:
"Tình Linh Sơn mải miết chớ phân chia,
Dù nơi đâu Phật tánh chẳng xa lìa,
Hằng hiện hữu nơi mỗi người, mỗi vật.
Lòng từ bi – Trái tim người con Phật,
Hạnh tự tha luôn miên mật hành trì,
Ánh trăng rằm soi sáng bước chân đi,
Rồi sẽ đến bến bờ Ba-la-mật."
Con về đây những chiều mưa chớp giật,
Nghe lạnh lùng, trông thấy thật buồn tênh.
Nhưng rồi mai ánh sáng lại bừng lên,
Và cảm nhận ấm êm làm sao lạ!
Con còn nhớ một chiều thu êm ả,
Đón Thầy về với tất cả niềm vui.
Thăm chúng con, Người xúc động bùi ngùi,
Nói sao hết tình Thầy- con muôn thuở.
Rồi mai đây trên đường về Bảo sở,
Gương người xưa, hằng mãi ở trong con.
Dẫu núi sông, mưa nắng có phai mòn,
Nhưng chí nguyện, lòng son luôn rạng tỏ.
 
Chùa Quy Sơn, ngày 01- 10- 1997.
Đệ tử Như An

 


Cập nhật: 4-3-2001

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang