Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Kính tiếc
Cố Hoà thượng thượng Thiện hạ Siêu

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

        Kính bạch quý chư tôn trong Ban Tổ Chức tang lễ.

      Kính bạch quý chư tôn trong môn nhơn pháp quyến.

      Con, tăng sinh Thích Quang Thạnh thuộc Khóa III trường Cao cấp Phật Học Việt Nam (nay là Học Viện Phật Giáo Việt Nam), từ đất Ấn xa xôi, vô cùng bàng hoàng và xúc động hay tin Hòa thượng, bậc kỳ tài thạc đức của GHPGVN, đã thâu thần thị tịch. Với tất cả niềm kính tiếc nhớ thương, con xin được phép thắp nén tâm hương kính nguyện trước linh đài.

      Kính lạy bậc Đống Lương Mẫu Mực

      Kính lạy bậc Thạch Trụ Thiền Gia.

      Kính lạy giác linh Hòa thượng.

      Xin cho phép con được xưng hô tiếng “Thầy” để bày tỏ tâm trạng đau buồn của mình hướng về Thầy.

           Kính bạch   giác linh Thầy.

Tuy Ấn Độ đã qua đi những ngày tháng mưa giông nóng bức, lòng con sao vẫn  thấy khó chịu não nề như tiếng gầm thét của gió mưa trong không gian vũ trụ. Mặt đất Delhi như rưng rưng ngấn lệ, vùng trời Parmanand Colony như dồn dập nỗi sầu.    Bậc kỳ túc của Từ Đàm bảo tự đã quả mãn công viên hồi quy Phật độ, bậc lãnh đạo oai vương đã lặng lẽ về nơi vô trụ, Thầy đã an nhiên thâu thần thị tịch để lại một khoảng không gian vô cùng buồn tẻ với bao nổi kính – thương – sầu - nhớ. Năm xưa, đức Thế Tôn ở chốn song lâm thị tịch, hàng tứ chúng đương thời còn phải rưng rưng ngấn lệ; ngày nay, sự nhẹ gót cỡi hạc quy Tây của Thầy làm sao chúng con ngăn được dòng lệ bi thương kính tiếc, dẫu biết rằng: “cuộc đời là tạm bợ, sanh tử vốn lẽ thường.”

        Thầy ra đi là một sự mất mát đau thương cho môn nhơn pháp quyến, giáo hội đã mất đi bậc lãnh đạo kỳ tài siêu quần, Tăng Ni chúng con đã mất đi vị Thầy khiêm cung khả kính, hàng phật tử đã mất đi một bậc chơn tu thạc đức.

“Ánh vầng dương xuôi về cõi Tịnh,
      Chốn Từ Đàm mây phủ sương giăng,
       Thầy đi nhẹ gót miền vô trụ
  Tứ chúng môn đồ mãi tiếc thương.”

Chúng con tuy không còn cơ hội được chiêm ngưỡng hình bóng uy dung đầy lòng vị tha vô bờ bến của Người, không còn được nghe lời huấn thị từ tốn nghiêm trang của Người; tâm đức và hương giới tinh nghiêm của Người vẫn luôn tỏa sáng soi đường dẫn lối cho môn nhơn hậu học, vẫn tỏa ngát hương thơm trí tuệ cho vườn hoa giáo dục đầy khoe sắc, và vẫn mãi hiện hữu trong tâm thức của cộng đồng Tăng Ni Phật Giáo Việt Nam. Trước giờ phút tiễn biệt Thầy về nơi vô trụ, chúng con đồng thành kính phát nguyện:                                 

“Gạt lệ, gát sầu noi chí nguyện,
Tiếp bước tiền nhân hạnh độ đời,
Kế vãng khai lai hoằng Phật pháp,
Công thành quả mãn hướng về Tây.”

      Xin kính cẩn nghiêng mình hướng về 10 phương Tam Bảo thành tâm cầu nguyện giác linh Hòa thượng: “X báo thân chứng nhập pháp thân, siêu tịnh độ không rời uế độ, hoàn lai tam giới, độ tận hàm linh, viên thành Phật quả.” Và trong niềm kính thương vô hạn, con xin thành kính phân ưu cùng quý chư tôn trong môn nhơn pháp quyến, và chia sẻ sự mất mát lớn lao đến quý thầy: Thích Kiên Tuệ, Thích Kiên Định, bậc đàn anh khả kính của chúng con.

Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tôn, Tứ Thập Tam Thế, Trùng Kiến Thiền Tôn Từ Đàm Nhị Tự Trú Trì, Húy Thượng Tâm Hạ Phật, Tự Trí Đức, Hiệu Thiện Siêu Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Linh Thùy Từ Chứng Giám.

 

                                                                                                   Đê đầu vọng bái      
                                                                                               Du học Tăng tại Ấn Độ
Thích Quang Thạnh
                                                                                               (Delhi, ngày 9.10.2001)

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/nguoi/dieu_HTThichThienSieu.htm

 


Vào mạng: 11-10-2001

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang