Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Tổ đình Thiền Tôn

(Bài do Hòa thượng Thích Thiện Siêu đọc ngày 19.1.2000 nhân lễ đặt đá trung tu Tổ đình Thiền Tôn, Thừa Thiên Huế)


 

Kính thưa chư vị,

Thể theo lời mời của chúng tôi, chư vị đã đến tham dự đông đủ với lòng chân thành. Chúng tôi rất vui mừng. Tôi có cảm tưởng như việc trùng tu chùa đã hoàn thành.

Đạo cũng như đời, có gốc mới có ngọn, có xưa mới có nay ; nhưng có cái xưa đáng nhớ, mà cũng có cái xưa cần phải quên. Cái xưa cần phải quên là cái xưa như đám mây đen che tối cuộc đời, làm tiêu ma đạo Pháp ; cái xưa cần phải nhớ là cái xưa như ngôi sao sáng, soi sáng cuộc đời phát huy đạo Pháp.

Qua lịch sử của Tổ sư Liễu Quán đã đọc vừa rồi, chúng ta thấy rõ Ngài như một ngôi sao sáng, soi sáng cuộc đời, soi sáng đạo Pháp. Trong đoạn mở đầu soạn giả đã viết : << Trong đời Giáo mạt Pháp suy, có vị đã nhận thức được sanh tử đại sự của Phật giáo mà hy sinh cuộc đời mình để tu học cho đến chánh quả như Hòa thượng Liễu Quán là rất hiếm>>. đúng vậy, từ khi Ngài đắc đạo đến nay chúng ta theo gót chân Ngài, tu tập theo lời dạy của Ngài, theo gương sáng chói của Ngài nhưng chưa có ai đạt đến địa vị cao cả bằng một phần mười, một phần trăm của Ngài. Nghĩ đến như vậy, chúng ta không thể nào quên được cái gương sáng chói và sự nghiệp cao cả của Ngài để lại cho chúng ta. Ý chí cao cả và công hạnh tu chứng của Ngài còn soi sáng đến ngày nay. Có thể nói, có ngôi chùa Thiền Tôn do Ngài kiến thiết chúng ta còn có chỗ núp bóng được ; đó là một ân huệ của Ngài đối với chúng ta. Ngài đã là bậc sáng chói như vậy, chúng ta không thể nào lơ là đối với công hạnh của Ngài, đối với gương sáng của Ngài.

Hiện tại, qua lịch sử quý vị đã rõ, Thiền Tôn đã trải qua bao thăng trầm nhưng nhờ đạo tâm cao cả, chí nguyện sâu dày của chư Tổ truyền lại, cho nên chùa Thiền Tôn vẫn là chùa Thiền Tôn và vẫn tiếp tục được rạng rỡ.

Khi được kế thế ngôi vị trú trì ở đây, tôi cũng vì Phật sự đa đoan nên không ở gần được. Mặc dầu vậy tôi luôn luôn nghĩ rằng chùa Thiền Tôn này, lần trùng tu gần nhất là vào đời Hòa thượng Bổn sư chùng tôi, cách đây gần 60 năm rồi, bên trong là mối ăn mọt nhấm, bên ngoài thì nắng chát mưa chan, cộng thêm thời cuộc bom đạn thì dẫu là gỗ đá cũng không chịu nổi sự tàn phá. Cho nên Tổ đình Thiền Tôn mỗi ngày một suy sụp đến nỗi nếu có trận mưa to thì nước đổ ở trong chùa cũng như nước đổ ở ngoài sân ; thấy cảnh ấy tôi rất đau lòng nhưng không biết làm thế nào ?

Rất may mắn ! Một hôm, tôi đi dự lễ an vị ở chùa Sắc tứ Tịnh Quang về, có một vị Hòa thượng hỏi tôi: - Sao Hòa thượng không tổ chức giỗ tổ Liễu Quán thật long trọng để con cháu các nơi về dự như chùa Chúc Thánh ở Quảng Nam?

Tôi trả lời: - Ngày kyủa Ngài ở cố đô Huế gặp mùa mưa lạnh, có rất nhiều trở ngại!

Hòa thượng ấy nói: - Trong chùa Chúc Thánh cũng gặp mùa mưa.

Câu nói ấy gợi cho tôi nhiều suy nghĩ. Tôi nghĩ rằng: Có lẽ đây là cơ duyên, là một báo hiệu hay có lẽ Tổ xui các vị ấy nhắc nhở cho tôi nhiệm vụ kế thừa, nên tôi không thể ngừng được, bèn khởi ý trùng tu.

Trước hết tôi thảo lời cáo bạch và đưa một vài vị Tôn túc xem; các vị ấy rất hoan nghênh, hứa hẹn tích cực ủng hộ chúng tôi, tham gia ý kiến vời chúng tôi. Tôi liền phổ biến lời cáo bạch.

Khi lời cáo bạch đã phát ra thì không khác gì thuyền đã nhổ neo. Tôi thường tự hỏi: Con đường trước mặt khó khăn, trở ngại ra sao? Sóng gió thế nào?

May thay! Lời cáo bạch đó được một số đệ tử, một số Phật tử nhiệt tình ủng hộ, hăng hái vận động nên mới có ngày hôm nay.

Cho nên buổi lễ đặt đá này tôi có cảm tưởng như thuyền đã ra khơi theo định hướng; trong bước đầu được suông sẻ, tôi tin rằng bước sau cũng sẽ được suông sẻ. Tôi vẫn tin, nhờ ơn Tam Bảo gia hộ, nhờ công đức của Tổ, nhờ chư Hòa thượng, chư Tăng Ni và quí vị hảo tâm giúp sức, chúng ta cùng nhau đẩy mạnh thì chắc chắn con thuyền này cũng sẽ mau đến bờ như nguyện. Lúc bấy giờ, tại đây, ngôi Tổ đình Thiền Tôn hiện tại sẽ là ngôi Tổ đình nguy nga vững chắc, làm chỗ quy ngưỡng cho tương lai, lợi lạc cho hậu thế.

Tôi mong tất cả chư vị Tăng Ni hoan hỷ hộ niệm cho, quý Phật tử hoan hỷ hộ niệm cho để Phật sự lớn lao của riêng và cũng là của chung này được thàn tựu viên mãn.

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

Hòa thượng Thích Thiện Siêu


 Xin tham khảo thêm các bài:

Tổ đình Thiền Tôn: Các thế hệ truyền thừa. (WORD, VNToronto) TT. Thích Hải Ấn
"Tiểu Sử Ngài Liễu Quán"   TT. Thích Khế Chơn
Bia Minh Tháp của HT. Liễu Quán. HT. Thích Thiện Siêu dịch
Tiểu sử HT. Thích Giác Nhiên. Văn phòng Viện Tăng thống Phụng soạn

Chân thành cảm ơn cư sĩ Trần Tiên Tiến đã tặng bản điện tử. ĐPNN, 1-3-2001

 


Cập nhật: 5-3-2001

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang