Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Kính tưởng niệm Ni sư Như Phước
Tỳ-kheo Thích Nhật Từ

Công viên quả mãn (âm Hán văn)
Công viên quả mãn (dịch nghĩa)
Liên trì dự hội
Dòng sanh tử
Ai điếu


Công viên quả mãn (âm Hán văn) [^]

Như thị cổ kim hữu khứ quy,
Phước đức nhân gian bất lượng nghì.
Giác thế ảo mê, tầm chánh đạo;
Ngo^. chân như thật, thấu huyền vi.
Công đức tài bồi tâm bất quyện;
Viên thông tường tế tưởng vô nghi.
Qua? thục, hóa sanh, qui Phật cảnh,
Mãn phần ngu đệ tích ngâm thi !

Công viên quả mãn (dịch nghĩa) [^]

Như thị xưa nay: đến ắt đi,
Phước đức nhân gian chẳng sánh bì.
Giác cuộc đời nên tìm chánh đạo;
Ngo^. chân lý bởi tỏ huyền vi.
Công đức đắp bồi không chút mệt;
Viên thông tỏ rõ chẳng hề nghi.
Quả đạo tròn đầy về cõi Phật
Mãn phần, ngu đệ tiếc nên thi !

 
LIÊN TRÌ DỰ HO^.I [^]
(Kính tặng Ni sư Như Phước)
 
Liên Trì dự hội, tiếng chuông vang,
Thoát hóa về Tây đã sẳn đàng.
Cõi A-di-đà, mau bất thoái;
Cảnh đời ô trược, sớm sen vàng.
Tám đường chân chánh, lòng thanh thoát;
Bảy báu đoan trang, tâm hỷ hoan.
Bồ-tát bạn hiền, tiên thánh quý,
Ta-bà trở gót dáng hiên ngang.

 
Dòng sanh tử [^]
(Tưởng niệm Ni sư Như Phước)
 
Dòng sanh tử, ôi chặng đường bao nả,
Cuồn cuộn trôi làm tơi tả dòng đời,
Đem đau thương gieo rắc khắp mọi nơi,
Tử biệt sanh ly ngậm ngùi lệ đổ!
 
Người ra đi để cho đời thấy rõ,
Cơn vô thường không từ bỏ một ai,
Như hoa vừa mới nở chóng tàn phai,
Như nắng mưa, như đêm ngày xen kẻ.
 
Cuộc sanh tử như lông rùa sừng thỏ,
Mắt đớm hoa, trông mờ tỏ không gian,
Như bóng trăng vờn mặt nước tung tăn,
Tưởng chừng thật, mà vốn không có thật.
 
Cuộc sanh tử vốn chẳng là được mất,
Như ráng trời, như điện chớp tầng xanh,
Như mây bay, như bóng nước mong manh,
Tụ tán, có không, vụt nhanh bao thuở!
 
Từ sanh tử để vượt lên sanh tử,
Từ chốn u minh từ giả đời mê,
Từ khổ đau để vượt khỏi tái tê,
Từ tục đế để trở về chân đế.
 
Từ hiện tượng để nhận ra bản thể,
Từ bùn lầy để rộ nở sen tươi,
Từ khổ đau để bừng sáng an vui,
Từ cõi chết tỏ đầu đuôi duyên khởi.
 
Vĩnh biệt Người trong tử sanh chấp nối,
Mong gặp Người nơi thế giới sen vàng,
Mau bất thoái không trở lại trần gian,
An lạc như nhiên con đường giác ngộ.

AI ĐIẾU [^]

-- Kính bạch thượng toạ trưởng ban Tổ chức tang lễ
-- Kính bạch chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, đại đức tăng ni
-- Kính thưa sư huynh Quản sự chùa Giác Ngộ
-- Kính thưa toàn thể huynh đệ đại đức tăng ni và Phật tử chùa Giác Ngộ

Lời đầu tiên, chúng con chân thành tri ân thượng tọa Trưởng ban tổ chức tang lễ đã vì tăng chúng và Phật tử chùa Giác Ngộ, đảm trách công việc tổ chức cho lễ tang của đại tỷ chúng con được chu đáo và thập phần viên mãn. Chúng con đồng tri ân chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa và đại đức tăng ni đã nghĩ đến đàn hậu bối chúng con, quang lâm về Chùa Giác Ngộ, làm lễ siêu độ cho đại tỷ chúng con. Chúng con đồng tri ân quý Thầy đàn anh, vốn là học tăng hoặc từng tu học tại chùa Giác Ngộ trong những năm trước vì nghĩ đến tình nghĩa của đại tỷ chúng con, trở về làm lễ trợ tiến và giúp cho tang lễ được trọn vẹn. Chúng tôi đồng kính tri ân quý huynh đệ đại đức tăng ni đã vì tình nghĩa đồng sư và đồng tu hết lòng lo cho tang lễ của đại tỷ Như Phước được thập phần viên mãn. Chúng tôi cũng xin tri ân toàn thể quý Phật tử chùa Giác Ngộ đã phát tâm hỗ trợ tịnh tài hoặc công sức lo cho tang lễ của Sư cô Như Phước thành tựu như ý.

Kế đến kính xin chư tôn đức cho phép chúng con có đôi lời ai điếu đến người chị cả đồng sư của chúng con, người đã từng hỗ trợ và giúp đỡ chúng con tu học và làm Phật sự trong thời gian qua.

1
Tin cô mất lòng con đau như cắt
Cuộc tử sanh, ôi thắm thoát qua nhanh
Từ đất Phật lòng con buồn hiu quạnh
Kính mong Cô nơi lạc cảnh siêu về!
 
2
Sáu năm trước ngày con đi Cô tiễn
Đến đất Phật gắng tu học thành nhân
Lòng dặn dò nhưng không khỏi bâng khuâng
Hẹn ngày về phút đăng quang Cô khỏe mạnh
 
3
Ôi đau đớn, học chưa thành tu chưa trọn
Cô ra đi không bận rộn cõi lòng
Để đau thương chất ngất những ước mong
Ngày trở về, cuộc trùng phùng thành cô độc.
 
4
Ôi sanh tử như cuộc chơi được mất
Cơn vô thường vụt thắm thoát thoi đưa
Như bong bóng trên sóng nước mênh mông
Tụ tán, có không, bềnh bồng không thật
 
5
Kiếp nhân sinh ôi khổ đau chất ngất
Sớm chiều trôi theo cảnh vật vô thường
Đời tu tập theo chánh đạo tìm nương
Vượt đau khổ thênh thang đường giác ngộ.
 
6
Mấy mươi năm trước khi cô tỏ rõ
Bỏ đời vui tìm ánh đạo nương về
Theo chân Thầy mong vượt thóat đường mê
Bao gian khó Cô chẳng hề thối thất.
 
7
Lòng phát nguyện quyết tâm vì Tam Bảo
Chịu thiệt thòi giúp tăng chúng học tu
Chỉ mong sao ai nấy rạng công phu
Tâm hoan hỷ khi quý thầy an lạc.
 
8
Lo Tam Bảo như lo mình không kém
Kính Phật trọng tăng bồi bón duyên lành
Bao năm tháng đôi vai gầy gồng gánh
Đảm đương trong ngoài cho thạnh già-lam.
 
 
9
Duyên hội ngộ giờ đây đành vĩnh biệt
Nghĩa đồng sư muôn kiếp chẳng phôi phai
Dù sanh tử chia âm dương đôi ngã
Đạo bồ-đề cùng giống tốt tươi hoài.
 
10
Trước tử sinh lòng bi ai cố nén
Nguyện ngày về không hổ thẹn thiền phong
Gắng vun trồng đạo Giác Ngộ mênh mông
Trả ơn Thầy, ơn Phật trong muôn một.
 
11
Cô hãy an tâm trời Tây thẳng cánh
Đất Phật lành chim én đậu xuê cành
Đời huyễn hóa, đạo muôn năm bền vững
Dứt đoạn trường, gieo an lạc muôn phương.
 
12
Chuông ngân vọng đưa ai về cảnh tịnh
Trống rền vang cung đón kẻ liên đài
Đốt tâm hương quyện theo cánh hoa khai
Nơi đất Phật lòng con luôn bên cạnh.
 
13
Con tin chắc Cô sen vàng chín phẩm
Đạo bồ-đề lòng bất thoái oai nghiêm
Bên Phật tổ gắng chuyên ròng tu niệm
Quả viên thành hương thơm ngát mọi miền!
 
14
Nguyện gặp nhau khi tâm duyên cõi Phật
Hỗ trợ nhau tu tập đến viên thành
Chốn đài sen luôn nghĩ đến đệ huynh
Cũng đạt được những gì Phật được.
 
15
Ôi giờ đây, nén lòng xin bái biệt
Cõi Phật phương Tây xin tiễn Cô về
Noi gương Thầy quyết tâm mòi đèn trí tuệ
Thắp sáng già-lam thắp sáng tự tâm.
 
16
Kính lạy Phật A-di-đà, bồ tát Quán Âm
Chứng giám lòng con thành tâm đảnh lễ.
Nam-mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca-mâu-ni Phật

(Chandigarh, Ấn Độ, ngày 24-8-2000)

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/nguoi/006-NhuPhuoc.htm

 


Cập nhật: 24-8-2000

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang