Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
 Tưởng niệm Thượng tọa Thích Chơn Thanh
tân viên tịch

------

     Bài chữ Hán:

Nhật ánh thiều quang nhi ẩn một
Nguyệt hàm dạ lộ dĩ tiềm mai
Hà đương Tây khứ vô lưu tích
Vũ khấp Nam thiên tiến nhất lai
Huyễn thân dĩ liễu sanh tử phiệt
Pháp diễn thường lưu hải giác nhai
Bách niên mạc khả tri Tăng bối
Hạnh ngộ tương chiêu cửu liên đài.

                                                          Tỳ kheo Đồng Bổn

                                                              kính bái

     Bài chữ Việt:

Ngày trôi lưu ánh hoàng hôn
Đêm tàn còn hạt sương buông theo cành
Người đi bặt dấu sao đành
Tây phương thõng bước, tri hành đoạn duyên
Mưa buồn nhỏ lệ tiếc thương
Trời Nam giã biệt bước chân tiễn Thầy
Huyễn thân dẫu biết vơi đầy
Hợp tan như thể bèo mây vô thường
Đâu rồi giọng pháp giảng đường
Vẳng xa còn tiếng phát ngôn Phật đài
Trăm năm tựa một canh bài
Đôi lần hạnh ngộ đã hay nghĩa tình
Thôi thì hẹn ở lai sinh
Đóa sen chín phẩm đạo tình lan xa.

Pháp lữ hậu bối

Thích Đồng Bổn

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/nguoi/TTChonThanh2.htm

 


Vào mạng: 1-8-2002

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang