Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Đề nghị công nhận vua Trần Nhân Tông là Danh nhân văn hóa thế giới

Nhóm phóng viên

Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam Phan Huy Lê khởi xướng kiến nghị Ban bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ chỉ đạo các cấp, ngành liên quan làm thủ tục đề nghị Unesco công nhận vua Trần Nhân Tông là danh nhân thế giới.

 

Diễu hành tại đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày mất vua Trần Nhân Tông.
Ảnh: T. K

Cơ sở của đề nghị này là 91 bản tham luận nói về thân thế và sự nghiệp của Phật hoàng Trần Nhân Tông và một giai đoạn Phật giáo phát triển rực rỡ trong lịch sử Việt Nam, tại hội thảo khoa học Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông: Cuộc đời và sự nghiệp, hôm 26/11.

Bản kiến nghị ghi rõ: “Chúng tôi tha thiết kiến nghị Đảng, Nhà nước theo tinh thần “làm không biết đến đâu là cùng” để tôn vinh hiền tài, phát triển “nguyên khí” như cha ông đã dạy. Đề nghị chỉ đạo các ngành văn hóa, ngoại giao cùng các cơ quan, các tổ chức khoa học trong nước lập hồ sơ, thực hiện các thủ tục để đề nghị UNESCO tôn vinh Ngài, Phật Hoàng Trần Nhân Tông như “Nhà Văn hóa Thế giới”.

 

 

Nguồn: http://www.baodatviet.vn

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/tintuc/denghi.htm

 

 


Cập nhật: 05-12-2008

Trở về thư mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang