Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Vụ Tu viện Bát Nhã: Những câu hỏi không biết trả lời sao!
Minh Tân

 

Vụ việc xảy ra tại tu viện Bát Nhã (Bảo Lộc, Lâm Đồng), có lúc âm ỉ, có lúc bùng phát đã diễn ra nhức nhối hơn một năm qua nay đã lên tới đỉnh điểm với việc Ban Trị sự THPG Lâm Đồng bị côn đồ tấn công, nơi cư trú của Tăng Ni bị đốt, phá, như một bãi chiến trường…

Sao người ta có thể làm vậy với một hình tượng cao đẹp như vậy?

Xung quanh câu chuyện Tăng Ni tu tập theo pháp môn Làng Mai của Hòa thượng Thích Nhất Hạnh có được tiếp tục tu học tại Tu viện Bát Nhã hay không đã đặt ra hàng loạt câu hỏi mà một người tu Phật chân chính, hay một người Việt có văn hóa, có lương tri, có tình người không biết trả lời sao đây.

1. Người xuất gia cầu đạo giải thoát, xả phú cầu bần, một tấm lều rách cũng có thể tu thành Phật, sao lại có thể tìm mọi cách để sở hữu riêng một nơi mà lẽ ra phải thuộc về tứ chúng, thuộc về thập phương, thuộc về nơi mà từ xưa vẫn được gọi là “đất vua, chùa làng, phong cảnh Bụt”. Xây chùa ra mà có một đoàn thể tu học nghiêm mật, là chốn đi về của Phật tử thập phương thì còn hạnh nguyện nào cao quý hơn?

2. Người xuất gia là để lìa tham, sân, si, tránh dữ làm lành, sao lại để côn đồ, “đệ tử” phá phách, hành hung, cản trở không những chỉ những Tăng Ni trẻ tại đây, mà cả những bậc Tôn túc lãnh đạo Phật giáo một tỉnh Phật giáo phát triển như Lâm Đồng?

3. Người xuất gia làm đạo sư của thiên hạ, là người có thân giáo, khẩu giáo, ý giáo để dẫn dắt chúng sinh bỏ mê đến giác, sao lại bất chấp văn hóa, đạo lý, tình người, dư luận hành xử với đồng đạo, với bậc con cháu như kẻ thù, như giang hồ?

4. Nhà nước luôn giương cao khẩu hiệu “Nhà nước pháp quyền”, “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”, vậy những người có trách nhiệm bảo vệ và thực thi pháp luật ở đâu trong những diễn biến vừa rồi, sao lại để tình trạng mất an ninh trật tự, côn đồ lộng hành đến mức lãnh đạo Phật giáo cũng không được an toàn?

5. Nếu đã “hết duyên” ở Bát Nhã, các Tăng Ni trẻ tu theo pháp môn Làng Mai có nhất thiết cứ phải bám trụ tới cùng không? Trách nhiệm của Làng Mai đến đâu trong việc “hết duyên” đó, nhất là sau những chuyện không được khế cơ lắm như những “Lá thư Làng Mai”, “Giáo hội Làng Mai tại VN”…

Theo phattuvietnam.net

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/vande/BatNha_cauhoi.htm

 


Vào mạng: 2-7-2009

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang