Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt

Huy hieu cua Dao Phat ngay nay - Dao duc - Tri tue - Thien dinh
Đạo Phật Ngày Nay

Cư sĩ  NGUYÊN GIÁC

 
 
.. .. .. ..
.....Cửa Thiền Tây Tạng          Nguyên Giác   biên dịch
.....Thiền Tập       Cư Sĩ Nguyên Giác biên dịch
 .....Nhớ Nước Làm Sao Nở Nụ Cười       Cư Sĩ Nguyên Giác
.....Đức Đạt Lai Lạt Ma: Hỏi và Đáp     Nguyên Giác  dịch
.....Các Pháp Hộ Quốc An Dân      Nguyên Giác  dịch
.....THE WISDOM WITHIN Teachings and Poetry of the Vietnamese Zen Master Tue Trung Thuong Si (1230-1291) Translated and Commented by Nguyen Giac
 .........
.......
......................................Trở về "Mục lục tác giả"
...

PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG
Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân | Vu-lan-bồn | Văn Học| Thơ  | Tin Tức PG | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/nguyengiac.htm
Cập nhật ngày  1-2-2007