Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Ngày thứ hai Đại giới đàn Huệ Lưu PL. 2552 – DL. 2008:

Truyền trao mạng mạch Như Lai

Bảo Thiên (tường thuật từ giới trường)

 


 

Sau lễ khai mạc diễn ra trọng thể và trang nghiêm, Đại giới đàn Huệ Lưu PL: 2552 - 2008 bước vào các công việc quan trọng nhất là truyền giới. Theo lịch trình, các giới tử Sa di và Sa di Ni được truyền giới trước với Hội đồng thập sư gồm Tam sư: HT. Thích Hiển Tu – Hòa thường đàn đầu, HT. Thích Minh Thông – Yết ma A Xà Lê, HT. Thích Giáo thọ A Xà lê (đối với Sa di); NT. TN Tình Thiền – Hòa thượng đàn đầu, NT. TN Tâm Hoa – Yết ma A Xà Lê, NT. TN Hải Thành – Giáo thọ A Xà Lê (đối với Sa di Ni).

Vào chiều nay tại Hội trường Nhà Truyền thống Văn hóa Phật giáo Thành phố các giới tử Tỳ kheo và Sa di đã được Hòa thượng Tuyên Luật sư Thích Minh Thông khai đạo. Trong suốt hơn 1 giờ đồng hồ, Hòa thượng tuyên luật sư đã nói lên tầm quan trọng của giới luật đối với đời  sống phạm hạnh của người xuất gia. Qua đó, Hòa thượng cũng giải thích chi tiết những điều kiện cần thiết để được đắc giới và khuyến tấn tất cả giới tử phải nhiếp phục tâm mình, lắng đọng lục căn cho thanh tịnh để đón nhận giới pháp. Có hơn 500 con người nhưngtất cả đều im lặng trang nghiêm, chỉ nghe tiếng gió thoảng, mùi hương của giới – định – tuệ lang tỏa khắp giới trường, làm cho không khí càng trang nghiêm và thanh tịnh hơn bao giờ hết.

Nghi lễ truyền giới Sa di (chùa Phổ Quang) và Sa di Ni (chùa Từ Nghiêm) bắt đầu bằng nghi thức cung thỉnh thập sư quan lâm giới tòa trong tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng tù và cả trong sự thổn thức xúc động, thành kính của giới tử. Không gian như lắng động, thời gian như ngừng trôi cho phút giây quan trọng với sứ mạng truyền thừa mạng mạch của Như Lai. Mười phương chư Phật đang hiện tọa trong giới trường chứng minh lòng thành của giới tử Sa di – những người lần đầu tiên khoát lên mình chiếc Nạng Y tập sự bước vào  hàng Như Lai Thích tử.

 Ban quản giới tử đã công bố danh sách 27 vị đăng ký thọ giới Tỳ Kheo không vượt qua đợt khảo hạch Phật pháp. Sau chia  sẽ và nhắn nhủ vài lời, HT. Thích Tịnh Hạnh, HT. Thích Như Tín đã thay mặt Ban tổ chức và Ban quản giới tử gởi những phần quà như sự khuyến nhủ họ dụng công hơn nữa trong tu tập và nghiên tầm kinh điển. Đây có lẽ là lần đầu tiên, Phật giáo thành phố thể hiện sự  nghiêm khắc trong việc khảo hạch. Con số 27 tuy không nhiều so với hơn 1400 giới tử nhưng cũng cho thấy việc nhận lãnh giới luật trong Tăng Ni trẻ bắt đầu được nhìn  nhận cẩn trọng hơn từ Chư tôn túc lãnh đạo. Có lẽ việc làm này sẽ tạo tiền lệ tích cực ở những lần giới đàn sau và sẽ làm cho người xuất gia trẻ phải tự nhìn lại mình bằng cả sự cầu thị mỗi khi phát nguyện thọ giới.

Tối hôm nay và cả ngày mai các giới tử Tỳ Kheo, Ty kheo Ni, Thức sẽ tấn đàn để nhận lãnh giới Luật và Đại giới đàn Huệ Lưu sẽ đươc bế mạc vào chiều tối mai.

 

Giới tử xem kết quả khảo hạch Phật pháp

Khảo hạch Phật pháp lần 2

dành cho những giới tử không vượt qua lần 1

Hòa thượng Chánh chủ khảo ký duyệt kết quả khảo hoạch Phật pháp

Có 27 giới tử Tỳ kheo phải hẹn lại giới đàn lần sau

vì không vượt kỳ khảo hạch Phật pháp

Nhận quà của ban tổ chức

Và...ra về trong khi những người ở lại xếp hàng

vào giới trường nhận lãnh giới pháp

Tác bạch và cung nghinh Hòa thượng Tuyên luật sư khai đạo giới tử

Thành tâm lắng nghe lời khai thị

Quang cảnh tuyền thập giới Sadi

Từng giọt mồ hôi rơi trên má

Cung kính tạ lễ Hội đồng thập sư

Dù đã tối nhưng các giới tử Tỳ kheo chuẩn bị tấn đàn thọ giới

Phật tử giúp giới tử xếp lại ba bộ y - pháp phục không thể thiếu của một tân Tỳ kheo

 

 

Nguồn: http://www.giacngo.vn

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/tintuc/truyentrao.htm

 

 


Cập nhật: 09-12-2008

Trở về thư mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang