Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
THƠ VÀ ĐẠO

Thân tặng Thầy Trụ Trì Chùa Quang Minh và toàn thể quý Văn nghệ sĩ, quý Đồng hương, Phật tử tại Victoria, Úc Châu, nhân buổi ra mắt Thi Phẩm Lung Linh Hoa Tạng và CD nhạc Phương Trời Thong Dong.

Ngày 23-03-2008
 
T.K.Thiện Hữu

Trong đạo không có thơ

Như ước mơ không hiện thực

Trong thơ không có đạo

Như châu báu không được dùng

Trao đời một mảnh tình chung

Trao người tất cả gấm nhung tuyệt vời!!

 

LỜI CẢM TẠ

Cám ơn đời ban tặng

Những nhạc phẩm thăng-trầm

Cảm ơn bao tiếng hát

Cho hạnh lạc ngàn năm.

 

Bao đau khổ xa xăm

Vẫn hương trầm thanh thoát

Trong đau thương-vị ngọt

Bật thành tiếng viên âm.

 

Giữa mưa nắng đất trời

Vẫn rạng ngời sự sống

Bao hơn thua xao động

Lòng vẫn thấy thong dong.

 

Trong vạn cõi thong dong

Tiếng thiên đồng chân tánh

Cảm ơn người đức hạnh

Cho ngàn đoá tâm không.

 

Lời thơ trong ý đạo

Cõi đạo dẫn lời thơ

Đạo-Thơ cùng chấp cánh

Thánh-phàm trọn niềm mơ!!

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/phatdan/goibaihuongdao.htm

 


Vào mạng: 25-3-2008

Trở về mục “Phật Đản

Đầu trang