Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   
Đạo Phật Ngày Nay

  PHẬT ĐẢN

 

...... ... ..  . ..  .  .
dpnn-6.gif (202 bytes)     Tại sao Đức Phật sinh ngày mùng 08 – 04 mà lấy ngày Phật Đản là 15 – 04 ?” Nhat Thanh và Tô Khắc Trung hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)     Suy niệm về giá trị của tình thương và thái độ học Phật     Minh Chi
dpnn-6.gif (202 bytes)     Ý nghĩa Phật đản PL 2546   HT. Thích Trí Quảng
dpnn-6.gif (202 bytes)     Vài suy nghĩ về sự đản sanh của đức Phật    Thích Thiện Bảo
dpnn-6.gif (202 bytes)     Đức Phật giữa đời thường   Thích Phước Đạt
dpnn-6.gif (202 bytes)     Niềm vui Phật đản    Lý Trang
dpnn-6.gif (202 bytes)     Chi tiết linh diệu nơi ngày Đản sinh của Phật theo các kinh thuộc Hán tạng  Đào Nguyên
dpnn-6.gif (202 bytes)     Những đặc điểm của đức Phật    Thích Thông Huệ
dpnn-6.gif (202 bytes)     Nhặt cánh Vô ưu    Viên Trí
dpnn-6.gif (202 bytes)     Lòng chân thành của đức Phật    Hạnh Chiếu
dpnn-6.gif (202 bytes)     Đêm trăng Phật đản tại Watsonville   Võ Phú Quốc
dpnn-6.gif (202 bytes)     Hội nghị trù bị thứ nhất cho đại lễ Phật đản LHQ 2008 đã bắt đầu Tiến sĩ Manpreet Singh  
dpnn-6.gif (202 bytes)     Nhiệt Tình Của Tăng Ni Trong Ngày Họp Trù Bị Cho Đại Lễ VESAK Liên Hiệp Quốc, 2008 Tiến sĩ Manpreet Singh, Viên Thông dịch
dpnn-6.gif (202 bytes)     Tin tức VESAK Liên Hiệp Quốc
dpnn-6.gif (202 bytes)     Hà Nội : họp báo về Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2008 Xuân Loan
dpnn-6.gif (202 bytes)     Thông Điệp Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm 2002 Đỗ Hữu Tài dịch Việt
dpnn-6.gif (202 bytes)     Thông Điệp Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm 2003 Đỗ Hữu Tài dịch Việt
dpnn-6.gif (202 bytes)     Thông Điệp Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm 2004 Đỗ Hữu Tài dịch Việt
dpnn-6.gif (202 bytes)     Thông Điệp Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm 2006 Đỗ Hữu Tài dịch Việt
dpnn-6.gif (202 bytes)     Khái Quát Về Đại Lễ VESAK Liên Hiệp Quốc 2008 Tại Việt Nam Ủy Ban Tổ Chức Quốc Tế
dpnn-6.gif (202 bytes)     Thư trả lời HT. Thiện Tâm ở Canada có tên trong danh sách IOC 2008  Tổng Thư Ký IOC 2008
dpnn-6.gif (202 bytes)     BÁO CÁO HỘI NGHỊ TRÙ BỊ LẦN THỨ HAI ỦY BAN TỔ CHỨC QUỐC TẾ ĐẠI LỄ VESAK LIÊN HIỆP QUỐC 2008 Tổng Thư Ký IOC 2008
dpnn-6.gif (202 bytes)     Thơ và Đạo T.K.Thiện Hữu
dpnn-6.gif (202 bytes)     Một tấm lòng nhiều nỗi bâng khuâng Thích Thiện Hữu
dpnn-6.gif (202 bytes)     Việt Nam Trong Tinh Thần Đăng Cai Tổ Chức Phật Đản Liên Hiệp Quốc Chúc Tiếp
dpnn-6.gif (202 bytes)     Dâng Trọn Tâm Thành Tỳ kheo Thích Thiện Hữu
dpnn-6.gif (202 bytes)     HỘI THẢO PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TẠI THÁI LAN Hải Hạnh
dpnn-6.gif (202 bytes)     TRUNG TÂM PHẬT HỌC KHU VỰC MEKONG Ngộ Tâm
dpnn-6.gif (202 bytes)     ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN LIÊN HỢP QUỐC 2009 Ngộ Dũng
dpnn-6.gif (202 bytes)     Hạnh Phúc Thay, Đức Phật Đản Sinh Thích Nữ Giới Hương
dpnn-6.gif (202 bytes)     Tăng Ni Sinh Việt Nam Tại Ấn Độ Tổ Chức Đón Mừng Ngày Phật Đản Sanh Thích Huệ Nghiêm
dpnn-6.gif (202 bytes)     Từ Linh Sơn Đến Yên Tử Thích Thông Huệ
dpnn-6.gif (202 bytes)     Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Lần Thứ 6 Tại Bangkok, Thái Lan Đã Thành Công Mỹ Mãn Hải Hạnh
 
 

 


Vào mạng: 01-05-2008

Trở về mục “Phật Đản

Đầu trang