Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
TRUNG TÂM PHẬT HỌC KHU VỰC MEKONG
Ngộ Tâm

Lúc 14h00 ngày 12-1-09, tại trường Mahachulalongkorn, trụ sở Wang Noi, Ayutthaya, hội nghị đầu tiên của 5 nước thành viên sáng lập Trung tâm Phật học Khu vực Mekong đã nhóm họp để thảo luận chương trình hoạt động của Trung tâm. Năm nước thành viên sáng lập là Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia và Việt Nam, cùng ký văn bản ghi nhớ vào tháng 9-2008 vừa qua. Học viện Phật giáo Việt Nam (Khmer) là thành viên sáng lập của Trung tâm này.

Thay mặt cho Việt Nam, đại đức Nhật Từ cho biết, theo kế hoạch, cùng thời điểm Phật đản LHQ 2009 tại Bangkok, Trung tâm sẽ tổ chức hội thảo Phật học trong khu vực giữa các nước thành viên. Các năm sau đó, Trung tâm sẽ đào tạo và trở thành nhịp cầu giao lưu học thuật trong khu vực Mekong. Các hoạt động được tổ chức luân lưu, bắt đầu từ Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện và Việt Nam.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/phatdan/trungtamPhathoc.htm

 


Vào mạng: 21-01-2009

Trở về mục “Phật Đản

Đầu trang