Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

        U BAN T CHC QUC T

                               ĐẠI L VESAK LIÊN HIP QUC

                  750 Nguyễn Kiệm, P4, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
                    Tel: 84. 8. 847. 8779 - Fax: 84. 8. 844. 3416 - Email:  unvesakday2008@vbu.edu.vn

 

      No.   /UNDV 2008/IOC/VN

Hội nghị trù bị thứ nhất cho đại lễ Phật đản LHQ 2008 đã bắt đầu

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7-11-07: Thành viên Uỷ ban Tổ chức Quốc tế (IOC) đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc (UNDV) dự kiến tổ chức tại Hà Nội, đã đến TP. HCM. Đại lễ Vesak 2008 do Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đăng cai và được Ủy ban Tổ chức Quốc tế và GHPGVN đồng tổ chức.

Hơn 30 thành viên đến từ 20 quốc gia cùng phác thảo kế hoạch tổ chức đại lễ Phật đản 2008 được tổ chức vào ngày 13-17 tháng 5 năm 2008.  

 

Hội nghị Trù bị lần thứ nhất gồm 2 ngày, bắt đầu ngày hôm nay, diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. Đại lễ Vesak nhằm tưởng niệm 2550 năm đức Phật đản sinh, thành đạo và niết-bàn.

Đại lễ Vesak LHQ 2008 tại Hà Nội sẽ mời gọi trên 4000 các vị lãnh tụ Phật giáo từ các truyền thống, các học giả tên tuổi, các nhân vật và các hành giả khắp thế giới và toàn Việt Nam trở về tham dự.   

Đây là lần đầu tiên đại lễ Vesak LHQ được tổ chức tại Việt Nam, kể từ khi LHQ quyết định tổ chức lễ Tam hợp vào tháng 5 DL hằng năm.  

Đại lễ Vesak LHQ đầu tiên được tổ chức vào năm 2000 tại trụ sở chính LHQ tại New York. Kể từ năm 2004, Thái Lan đã tiếp tục tổ chức trọng thể và thành công đại lễ Vesak tại Bangkok. 

 

“Các chuẩn bị cho Hội thảo quốc tế lớn nhất từ trước đến giờ tại Việt Nam thật có ý nghĩa. Đó là danh dự của tất cả chúng ta. Với sự đăng cai và bảo sự của chính phủ, chúng tôi hy vọng rằng đại lễ Vesak sẽ thành công mỹ mãn,” GSTS. Lê Mạnh Thát, Chủ tịch Uỷ ban Tổ chức Quốc tế, đã khẳng định.

 

Đại đức Tiến sĩ Thích Nhật Từ, Thư ký của Uỷ ban Tổ chức Quốc tế cho biết: “Đại lễ Vesak LHQ là cơ hội quý trong việc truyền bá thông điệp hoà bình, từ bi, tiến bộ và hoà hợp của đức Phật. Đây cũng là cơ hội ứng dụng các nguyên lý Phật giáo vào việc giải quyết các vấn nạn toàn cầu mà thế giới đang đối diện hiện nay.”   

Tiến sĩ Manpreet Singh
Nhóm Truyền thông và Báo chí
Uỷ ban Tổ chức Quốc tế
Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2008

 


THE UNITED NATIONS DAY OF VESAK
INTERNATIONAL ORGANIZING COMMITTEE
750 Nguyen Kiem, P4, Q. Phu Nhuan, Tp. Ho Chi Minh, Vietnam
Tel: 84. 8. 847. 8779 - Fax: 84. 8. 844. 3416 - Email:  dhpgvn@vbu.edu.vn

Preparation begins for Vesak 2008 celebrations

 

Press Release

November 7, 2007

For immediate release

 

Ho Chi Minh City: November 7, 2007: Members of the International Organizing Committee (IOC) for the fifth United Nations Day of Vesak (UNDV) celebrations to be held in Hanoi next year have started arriving in the Ho Chi Minh City. The UNDV 2008 is hosted by the government of Socialist Republic of Vietnam and co-organised by the IOC and Vietnam Buddhist Sangha.

Over 30 members from more than 20 countries will chalk out Vesak 2008 celebration plans, which is due for May 13 to 17 next year.

 

The two-day preparatory meeting, starting today, will be held at the Vietnam Buddhist University. The celebrations will commemorate the 2550th Year of the Birth, Enlightenment and Passing Away of the Buddha Gautama.

UNDV 2008 celebrations in Hanoi are expected to draw a gathering of 4000—including Buddhist leaders from all traditions, leading scholars, state dignitaries and practitioners from all around the world, and in Vietnam. 

It is the first time that the United Nations Vesak celebrations are being held in Vietnam, since the United Nations in a resolution in 1999 decided to celebrate the thrice-sacred day of Vesak in the month of May.

The first celebrations were held back in the year 2000 at the United Nations Headquarters in New York. Subsequently, these celebrations were successfully held in Bangkok, Thailand since 2004. 

 

“The preparations for this first ever biggest international conference in Vietnam are in full swing. It’s a matter of honor for us. With the government’s support, we hope to make the celebrations a big success,” said Ven. Prof. Le Manh That, the Chairman of International Organizing Committee for UNDV Vesak 2008.

 

Ven. Dr. Thich Nhat Tu, secretary of IOC said: “The celebrations are a welcome opportunity to spread the Buddha’s message of peace, love, progress and harmony. It is an opportunity to apply the Buddhist perspective to solve a multitude of problems the world faces today.” 

Dr Manpreet Singh
Publicity & Media Team
International Organising Committee
United Nations Day of Vesak 2008

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/phatdan/hoinghitrubithunhat2008.htm

 


Vào mạng: 08-11-2007

Trở về mục “Phật Đản

Đầu trang