Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

THE UNITED NATIONS DAY OF VESAK
INTERNATIONAL ORGANIZING COMMITTEE
750 Nguyen Kiem, P4, Q. Phu Nhuan, Tp. Ho Chi Minh, Vietnam
Tel: 84. 8. 847. 8779 - Fax: 84. 8. 844. 3416 - Email:  unvesakday2008@vbu.edu.vn


     

Ngày 19-12-07

 

Kính gởi: 

HT. Thích Thiện Tâm  

Tu Viện Trúc Lâm

11328 97 ST. Edmonton , Alberta ,

Canada T5G-1X4.

Tel. 780.471.1093

 

V/v Tên của Hòa thượng trong danh sách IOC 2008

 

Kính thưa Hòa thượng,

 

Để trả lời “Thư xác minh” của Hòa thượng đề ngày 6-12-07 về việc có tên Hòa thượng trong danh sách Ủy ban Tổ chức Quốc tế (IOC) đại lễ Vesak Liên Hiệp quốc (UNDV) 2008 tại Việt Nam, chúng tôi kính thưa Hòa Thượng rõ vụ việc như sau:

Trong Hội nghị trù bị của IOC năm 2006 chuẩn bị UNDV 2007 (thường gọi là đại lễ Vesak LHQ hay đại lễ Tam hợp LHQ) tại Bangkok, Thái-lan, Thượng tọa Thích Quảng Ba, thành viên IOC, đề nghị ba vị đại diện GHPGVNTN ở hải ngoại vào danh sách IOC 2007, bao gồm Hòa thượng Thích Như Điển (Đức quốc), Thượng tọa Thích Viên Lý (Hoa Kỳ) và Hòa thượng Thích Thiện Tâm (Canada). Sau khi thảo luận về tính cách đại diện, IOC đã đồng thuận HT. Thích Thiện Tâm và HT. Thích Như Điển vào danh sách IOC 2007 (vì Canada và Đức lúc đó chưa có đại diện trong IOC) đồng thời không đồng thuận TT. Thích Viên Lý trong IOC 2007 vì tại Hoa Kỳ đã có người đại diện. Như thế, tên của Hòa Thượng Thích Thiện TâmHòa thượng Thích Như Điển đã có trong danh sách IOC từ đó (trên trang web chính thức của IOC 2007: http://www.vesakday.net/vesak50/IOC_Group.php thì tên của HT. Thích Thiện Tâm đứng hàng thứ 15).

Đại lễ Phật đản LHQ 2007 tại Bangkok không thấy HT. Thích Thiện Tâm tham dự. Chúng tôi không được rõ lúc đề nghị HT. Thích Thiện Tâm vào danh sách IOC 2007, TT. Thích Quảng Ba có được sự đồng ý trước của HT. Thích Thiện Tâm không; cũng như sau khi IOC đồng thuận HT Thích Thiện Tâm vào danh sách IOC 2007, TT. Thích Quảng Ba có báo cho HT. Thích Thiện Tâm biết về tình trạng thành viên IOC 2007 của Hòa thượng không.

Cũng cần thưa thêm rằng, vào thượng tuần tháng 11-2007, chúng tôi lúc đó với tư cách Phó chủ nhiệm Ban thư ký quốc tế (IS) của IOC 2007 có gởi e-mail chung đến HT. Thích Như Điển, TT. Thích Quảng Ba và HT. Thích Thiện Tâm, đồng thời cũng gửi email riêng đến từng vị mời tái tham gia vào danh sách IOC 2008. Riêng HT. Thích Thiện Tâm không trả lời e-mail mặc dầu chúng tôi đã gởi đến ba lần.

Trong Hội nghị trù bị thứ nhất của IOC cho UNDV 2008 từ ngày 8-10 tháng 11 năm 2007 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, IOC đã thống nhất bỏ tên HT. Thích Thiện Tâm ra khỏi danh sách IOC 2008 vì không nhận được phúc đáp thư của Hòa thượng. Nhưng khi thiết kế trang nhà http://vesakday2008.com nhân viên thiết kế đã vô ý sử dụng nhầm danh sách cũ (căn cứ vào IOC 2007) thay vì danh sách IOC mới sau phiên họp ngày 8-10 tháng 11 năm 07 nói trên. Chúng tôi thành thật xin lỗi sự nhầm lẫn đáng tiếc nầy.

Nhận tiện đây chúng tôi muốn thưa thêm rằng việc tổ chức ngày Phật đản LHQ 2008 dự kiến gồm trên 100 quốc gia tham dự, vốn được LHQ cổ vũ từ 2000 đến nay là để vinh danh đức Phật, bậc đại vĩ nhân của nhân loại vì giáo pháp của Ngài có khả năng đem lại hòa bình trên tinh thần từ bi và bất bạo động; tạo sự hỷ xả, cảm thông giữa các quốc gia, cộng đồng và cá nhân; kêu gọi đoàn kết, hóa giải khổ đau để cùng chung sức xây dựng một thế giới không chiến tranh, không hận thù, hòa hợp và phát triển bền vững.

Tiếp nối mục đích và chủ trương cao đẹp của Liên Hợp Quốc về đại lễ Phật đản LHQ, IOC không hề có dụng tâm để đức Phật phải mang một mầu sắc chính trị nào, như nhiều người đã suy diễn. Thiết tưởng, những suy diễn thiếu thiện chí với các ngôn từ thiếu ái ngữ và trái đạo lý nhà Phật không còn thích hợp với thế giới ngày nay.

Kính chúc Hòa thượng thân tâm an lạc.

 

                                                                                      Kính thư,

                                                                                  Thích Nhật Từ

                                                                           Tổng thư ký IOC 2008

 

 

 

Bản sao kính gởi:

- Như trên

- TT. Thích Quảng Ba, HT. Thích Như Điển, TT. Thích Viên Lý để tường tri

- Các cơ quan truyền thông đề nghị phổ biến

- Lưu

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/phatdan/thutraloiHTThienTam.htm

 


Vào mạng: 20-12-2007

Trở về mục “Phật Đản

Đầu trang